Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk leverandørindustri leverer verdensledende produkter og løsninger til undervannsutbygginger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norge var tidlig ute med å utvikle teknologiske løsninger for produksjon av olje og gass på havbunnen. Kongsberg Offshore startet utviklingen av systemer for undervannsproduksjon som en del av Kongsberg Våpenfabrikk på 1970-tallet. Formålet var å flytte deler av produksjonsprosessen for olje og gass fra faste innretninger på havoverflaten til havbunnen.

Norsk petroleumsindustri har blitt ledende i verden innenfor havbunnsproduksjon av olje og gass.  Norske bedrifter leverer et bredt sett av varer og tjenester knyttet til produksjon og transport av olje og gass fra innretninger på havbunnen. Dette omfatter utvikling av systemløsninger for undervannsproduksjon og leveranser av innretninger, utstyr og tjenester til drift og vedlikehold av produksjonssystemet.

 
Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Det er spesielt to sterke miljøer for leveranser av varer og tjenester til undervannsproduksjon med tilknytning til geografiske områder i Norge. På Østlandet befinner det seg en rekke bedrifter langsmed en akse fra Oslo til Kongsberg og med vekt på leveranser av systemløsninger og utstyr. Mange av bedriftene i dette miljøet har organisert seg i interesseorganisasjonen Subsea Valley. I området rundt Bergen er det om lag 100 bedrifter som leverer varer og tjenester til undervannsproduksjonssystemer. Det er blant disse vekt på leveranser til drift og vedlikehold. Miljøet i Bergensregionen er et Norwegian Centre of Expertise.

En studie fra IRIS/BI i 2010 indikerer at om lag 14 000 mennesker er sysselsatt i den delen av industrien som leverer til undervannsprosjekter. I følge en annen studie fra Rystad Energy ble det i 2009 omsatt varer og tjenester til undervannsprosjekter på norsk sokkel med en verdi på om lag 22 mrd kroner.

Norskbaserte leverandører har om lag 60 pst. av verdensmarkedet for kontrollsystemer for havbunnsbrønner. Den seneste teknologiske utviklingen i industrien har blant annet omhandlet satsing på undervanns kompresjon av våtgass for å kunne transportere våtgass over lange distanser, og økende grad av separasjon på havbunnen av de enkelte delene av brønnstrømmen.

Industriens vilje til å investere i forskning, utvikling og uttesting av teknologi har vært viktig for utviklingen av undervannsteknologi. Samarbeidet mellom industrien og universitets- og høyskolemiljøer om tilgang på kompetent arbeidskraft har bidratt til verdiskapningen i næringen.