Historisk arkiv

Mottok utbyggingsplanene for Aasta Hansteen og Polarled

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul fikk i dag overlevert plan for utbygging og drift (PUD) av gass- og kondensatfeltet Aasta Hansteen og plan for anlegg og drift (PAD) av gasstransportsystemet Polarled.

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul fikk i dag overlevert plan for utbygging og drift (PUD) av gass- og kondensatfeltet Aasta Hansteen og plan for anlegg og drift (PAD) av gasstransportsystemet Polarled. Hansteen vil bli det nordligste feltet som til nå er bygd ut i Norskehavet. Polarled skal transportere gassen fra Hansteen-feltet og fremtidige feltutbygginger i Norskehavet til landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Prosjektet omfatter også utvidelser på Nyhamna og en tilknytning til transportsystemet fra Åsgard.

- Hansteen-utbyggingen er viktig for den videre utviklingen av Norskehavet. Prosjektet innebærer at det åpnes opp en ny gassprovins i den nordlige delen av Norskehavet. Gjennom etableringen av ny infrastruktur i området legges det også til rette for flere utbygginger og økt leteaktivitet. Jeg ser svært positivt på at rettighetshaverne har lagt fram disse prosjektene for godkjennelse, sier statssekretær Ane Hansdatter Kismul.

Hansteen-feltet planlegges bygget ut med en såkalt Spar-plattform. Den blir verdens største i sitt slag og den første i Norge. De totale investeringene i Aasta Hansteen-utbyggingen er av operatøren anslått til 30 milliarder kroner.

Polarled består av en rørledning på om lag 480 km fra Hansteen-feltet til Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal og utvidelser på det eksisterende anlegget på Nyhamna. Planlagt driftsstart er i 2016. I tillegg omfatter prosjektet en tilknytningsrørledning fra Åsgard Transport ved Kristin-feltet til Polarled. Denne vil etablere en alternativ transportkapasitet for gass fra Haltenbanken.

Statoil er operatør for Polarled i anleggsfasen. De totale investeringene i Polarled og tilknyttingsrørledninger er av operatøren beregnet til om lag 28 milliarder kroner.

- Aasta Hansteen og Polarled legger til rette for økt aktivitet i de nordlige delene av Norskehavet. Driftsorganisasjonen for Hansteen-feltet vil bli lagt til Harstad, mens forsynings- og helikopterbasen skal ligge på Helgelandskysten. Jeg har forventninger til at prosjektene vil gi store ringvirkninger for næringslivet i Nord-Norge både i utbyggingsfasen og driftsfasen, sier statssekretær Ane Hansdatter Kismul. 

Utvinnbare reserver i Hansteen-feltet er anslått til 46,5 milliarder Sm3 gass og 0,9 millioner Sm3 kondensat. Dette tilsvarer 298 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er i 2017, og forventet produksjonsperiode er 9 år. Rettighetshavere i utbyggingen er Statoil (75 pst.), OMV (Norge) (15 pst.) og ConocoPhillips (10 pst.). Statoil er operatør.

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul mottok utbyggingsplanene for Aasta Hansteen og Polarled av Statoils konserndirektør for norsk sokkel, Øystein Michelsen. (Lise Rist/OED)
Hansteen-feltet skal bygges ut med verdens største og Norges første Spar-plattform (illustrasjon fra Statoil).