Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2007 – stor interesse for å lete på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)* 2007 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 46 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2007 i løpet av årsskiftet 2007/2008.

Selv om de fleste av disse områdene har vært tilgjengelig for leting over flere år, viser den store søknadsmengden de senere år at industrien fortsatt ser gode muligheter i TFO-områdene.

- Jeg er godt fornøyd med det store antallet selskap som viser interesse for å lete etter petroleum i modne områder av kontinentalsokkelen, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

- Dette viser at norsk sokkel er meget konkurransedyktig i forhold til andre petroleumsregioner i verden, sier statsråd Haga.

Søknadsbildet spenner vidt, fra de store, etablerte internasjonale selskapene til selskaper som nylig er blitt prekvalifisert som rettighetshavere på norsk sokkel.

- TFO-systemet gir mulighet for små selskaper til å etablere seg raskt som rettighetshavere på norsk sokkel. Dette bidrar til å skape et større mangfold av selskaper som opererer i Norge. Samtidig vil jeg understreke at det også er meget viktig at de store, etablerte selskapene deltar i leting i modne områder, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er:

Aker Exploration AS, Bayerngas Norge AS, BG Norge AS, Bridge Energy AS, Centrica Resources Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Skandinavia AS, Dana Petroleum Norway, Det Norske Oljeselskap AS, Discover Petroleum AS, DONG Norge AS, E. ON Ruhrgas Norge AS, Edison International Spa, Endeavour Energy Norge AS, Eni Norge AS, Esso Norge AS, Excel Expro Norge AS, Faroe Petroleum Norge AS, Gaz de France Norge AS, Genesis Petroleum Norway AS, Hess Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Nexen Exploration Norge AS, Noble Energy Norge AS, Norsk Hydro Produksjon AS, AS Norske Shell, Norwegian Energy Company AS (NORECO), OMV Norge AS, PA Resources Norway AS, Pertra ASA, Petro-Canada Norge AS, Premier Oil Norge AS, Revus Energy ASA, Rocksource ASA, RWE Dea Norge AS, Sagex Petroleum Norge AS, Skagen44 AS, Skeie Energy AS, Statoil ASA, Svenska Petroleum Exploration Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Total E&P Norge AS, VNG Norge AS og Wintershall Norge AS.

Regjeringen lyste ut TFO 2007 29. januar 2007. Mer informasjon om TFO 2007 finnes i pressemeldingen fra 29. januar 2007. Her finnes også kart over de utlyste områdene.

Pressemelding fra 29. januar 2007

 

*Bakgrunn

  • I 2003 introduserte regjeringen ordningen med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne deler av norsk sokkel. Ordningen erstattet de årlige Nordsjøtildelingene. De forhåndsdefinerte områdene omfatter i dag areal i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet. 
  • TFO-systemet sikrer at meget store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur er tilgjengelig for industrien i årene som kommer. Dette skal bidra til god kapasitetsutnyttelse av produksjons- og transportinnretninger på sokkelen. 
  • Ordningen gir gode muligheter for nye og mindre aktører på norsk sokkel. 
  • TFO-området skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder modnes for petroleumsaktivitet, men området skal ikke innskrenkes.

Utlyste blokker eller deler av blokker i TFO:
2003 – 143 blokker
2004 – 151 blokker
2005 – 192 blokker
2006 – 200 blokker
2007 – 197 blokker

Antall selskaper som søkte om deltakerandel:
2003 – 16 selskaper
2004 – 22 selskaper
2005 – 29 selskaper
2006 – 43 selskaper
2007 – 46 selskaper