Historisk arkiv

TFO 2007 – tildelinger av utvinningstillatelser i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Alle selskapene har akseptert regjeringens tilbud om deltakerandeler i TFO 2007. I dag har Kongen i statsråd tildelt 52 utvinningstillatelser til 37 selskaper, i tråd med tilbudene som ble sendt ut den 8. februar.

Se pressemelding av 8. februar 2008 om tilbud av andeler.