Historisk arkiv

Milepæl i arbeidet for fangst av CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon for Stortinget med forslag om fullmakt til å investere i et senter for å utvikle teknologier for fangst av CO2 på Mongstad.

-Dette er en milepel i arbeidet med å videreutvikle teknologier for fangst av CO2. CO2-håndtering er en hjørnestein i den norske klimapolitikken. Dette er et vanskelig arbeid, men samtidig er det avgjørende å lykkes fordi CO2-håndtering er et helt nødvendig virkemiddel i kampen mot global oppvarming. Aktiv satsning gjennom egne prosjekter og erfaringen fra disse, gjør Norge til et foregangsland for utvikling av CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.


I stortingsproposisjonen foreslår regjeringen for Stortinget å fatte et vedtak om å gi staten fullmakt til å investere i byggingen av teknologisenteret på Mongstad. Staten er den største partneren i dette prosjektet med en andel på inntil 80 prosent, sammen med StatoilHydro som har 20 prosent. Nye industrielle partnere vil eventuelt redusere statens andel.

-Det er viktig at vi som den dominerende partneren i dette arbeidet sikrer fremdriften i prosjektet ved at vi legger frem forslag til beslutning nå slik at vi får de nødvendige fullmakter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

I proposisjonen redegjøres det for at partnerskapet tar sikte på å ta investeringsbeslutning når fullstendig investeringsgrunnlag forventes å foreligge mot slutten av 1. kvartal 2009. Det redegjøres også for at Gassnova forventer at etableringen av teknologisenteret vil ta om lag to og et halvt år. Investeringskostnaden er anslått til i størrelsesorden 5,2 milliarder kroner

Målsettingen for regjeringen er at teknologisenteret for CO2-fangst skal skape en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi, samt bidra til internasjonal spredning av disse erfaringene. Teknologisenteret er et fremtidsrettet prosjekt også i den forstand at vil kunne gi grunnlag for forskningsoppgaver til universiteter andre forskningsmiljøer. Senteret vil således kunne spille en viktig rolle for et bredt spekter av problemstillinger innefor utvikling av teknologi for CO2-håndtering i flere år fremover.

Stortingsproposisjonen:  Investering i teknologisenter for CO2 -håndtering på Mongstad