Historisk arkiv

Økt kunnskap før nye tildelinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I lys av ulykken i Mexico-golfen forsikret olje- og energiministeren om at han vil ha økt kunnskap om det som har skjedd før regjeringen tildeler nye områder for petroleumsvirksomhet på dypt vann eller i 21.konsesjonsrunde.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen snakket i dag til 260 deltakere på høringskonferansen i Svolvær om forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. I lys av ulykken i Mexico-golfen forsikret olje- og energiministeren om at han vil ha økt kunnskap om det som har skjedd før regjeringen tildeler nye områder for petroleumsvirksomhet på dypt vann eller i 21.konsesjonsrunde.

- Nå arbeider vi med den 21. konsesjonsrunden. Den runden vil bli gjennomført i lys av det vi nå opplever i Mexico-golfen. Det er ikke aktuelt for meg å tillate boring på eventuelle nye tillatelser på dypt vann før vi har god kjennskap til hva som har skjedd på og med Deepwater Horizon og hva det betyr for vårt regelverk. Før tildeling i 21. konsesjonsrunde blir gjennomført vil jeg derfor forsikre meg om at jeg har nok kunnskap om det som har skjedd i Mexico-golfen. Føre-var-prinsippet må, sammen med forutsigbare rammer, ligge til grunn for norsk petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energiministeren nevnte i sitt innlegg det nye ringvirkningsstudiet Olje- og energidepartementet mottok fredag, og det gjensidige avhengighetsforholdet mellom petroleumsvirksomhet og ringvirkninger på land i nord.

- Ringvirkninger i nord avhenger av petroleumsvirksomhet i nord. Men petroleumsvirksomhet i nord forutsetter også ringvirkninger i nord, sier Riis-Johansen.

Den nødvendige folkelige legitimitet for petroleumsvirksomhet i nord sikres etter statsrådens oppfatning tilstrekkelig kun ved at det også følger tilfredsstillende ringvirkninger på land.

- Ringvirkningsstudien avdekker et stort potensial for ringvirkninger. Å utløse dette potensialet er et ansvar for myndighetene, men jeg vil ikke minst si også for næringen selv, uttaler Riis-Johansen.

Les mer om konferansen og besøket i linken til høyre.

Se statsrådens innlegg på Nett-tv