Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Invitasjon: Debatt om datalagringsdirektivet 8. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet inviterer til debatt om EUs datalagringsdirektiv tirsdag 8. juni kl 10-12 i Plenumssalen (R4), Einar Gerhardsens plass 1, Oslo. Møtet er åpent for alle, men det er begrenset plass, og du må være påmeldt.

Seminaret i opptak på Nett-TV

Bakgrunnen for møtet er høringen om datalagring, og målet er å få belyst ulike sider av hva innføring av direktivet vil kunne bety.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil åpne arrangementet. Representanter for ekomsektoren, politimyndigheter og interesseorganisasjoner deltar. Ordstyrer er Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet.

Tid, sted og påmelding:
8. juni kl 10-12 - Plenumssalen R4, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.
Merk: Påmelding kreves, og det må fremvises gyldig legitimasjon ved ankomst.

Det er nå lukket for påmelding

 

Se også: Høring om datalagringsdirektivet

 

PROGRAM

1000-1010 - Åpning

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

1010-1040 - Innlegg

1010-1020 IKT-Norge v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier

1020-1030 Kripos v/ Ketil Haukaas, ass. sjef Kripos

1030-1040 ICJ-Norge (Den internasjonale juristkommisjon) v/Jon Wessel-Aas, advokat

1040-1150 - Paneldebatt

Tema:

  • Oppveier fordelene ved datalagring ulempene?
  • Kan datalagring omgås – hvilke mulige smutthull finnes?
  • Hva er alternativet til direktivet?

Ordstyrer: Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet

I panelet:

  • IKT-Norge v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier
  • Kripos v/ Ketil Haukaas, ass. sjef Kripos
  • ICJ-Norge v/Jon Wessel-Aas, advokat
  • Telenor v/ Harald Krohg, divisjonsdirektør videresalg og regulatorisk
  • PST v/ Maria Collett Sælør, leder av etterforskningsavdelingen
  • Det nasjonale statsadvokatembetet v/ Jan F. Glent, statsadvokat
  • Svein Willassen, siv.ing, ph.d. - digital evidence and compliance specialist

Spørsmål fra salen

1150-1200 – Avslutning og oppsummering

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Til toppen