Historisk arkiv

Idédugnad om kortere planleggingstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Hvordan kan planleggingstiden for store veg- og jernbaneprosjekter forkortes samtidig som hensynene til faglig kvalitet og åpne demokratiske prosesser blir ivaretatt?

Det var spørsmålet som ble drøftet i en idédugnad mellom Samferdselsdepartementet og representanter fra blant andre Stortinget, NAF, Jernbaneverket, Statens vegvesen, fylkeskommuner, Byggenæringens Landsforening og KS mandag 28. november.

Bakgrunnen for møtet er at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsker kortere planleggingstid for store veg- og jernbaneprosjekter. I dag er planleggingstiden nærmere 10 år.

Samferdselsministeren vil nå sette ned en hurtigarbeidende gruppe som skal oppsummere de ulike forslagene som kom fram under halvdagsseminaret.

Presentasjoner (pdf)

Generelt om tidsbruk til planlegging og beslutning. Hva kan gjøres for å korte ned tidsbruken? Direktør Audun Lågøyr, Byggenæringens Landsforening

Hva kan gjøres med KVU/KS1 for å korte ned planleggingstiden?
Seniorspesialist Vibeke Binz, Det Norske Veritas AS

Hva kan kommunesektoren gjøre for å korte ned planleggingstiden
Områdedirektør Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund

Hva staten kan gjøre for å korte ned planleggingstiden?
Roar Midtbø Jensen, Statens vegvesen, på vegne av egen etat samt Jernbaneverket

 

Se også program og invitasjon