Historisk arkiv

Gir ikke DAT medhold i klagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet opprettholder vedtaket om å avvise Danish Air Transports (DAT) tilbud på flyruter i Lofoten. Departementet står også fast på vedtaket om å tildele Widerøe flyrutene Florø-Oslo og Florø-Bergen.

Samferdselsdepartementet opprettholder vedtaket om å avvise Danish Air Transports (DAT) tilbud på flyruter i Lofoten. Departementet står også fast på vedtaket om å tildele Widerøe flyrutene Florø-Oslo og Florø-Bergen.

Hovedbegrunnelsen for at Samferdselsdepartementet opprettholder vedtaket om å avvise DATs tilbud på flyruter i Lofoten, er at DAT ikke tilfredsstiller de sikkerhetsmessige kravene i konkurransegrunnlaget for vinteroperasjoner, kompass, ytelsesberegninger for operasjoner på tørre/våte baner og modifikasjon av fly.

Klage på flyruter til Florø
Samferdselsdepartementet står også fast på vedtaket om å avvise DATs tilbud på rutene Florø-Oslo og Florø-Bergen (ruteområde 13). Departementet kan ikke se at anskaffelsesreglene er brutt, og derfor er det heller ikke grunnlag for å avvise Widerøes tilbud.

Klagen fra DAT på dette ruteområdet er også knyttet til mistanke om underprising og mulig brudd på konkurranseloven. Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som er ansvarlig for dette regelverket.

Samferdselsdepartementet sender derfor samtidig et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med anmodning om at det vurderer behovet for å undersøke forholdet til konkurranselovgivningen.


For flere opplysninger – se:

 For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressekontakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)