Historisk arkiv

Åpner for modulvogntog fra Oslo til Kristiansand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Strekningen Oslo-Larvik i prøveordningen for modulvogntog utvides med strekningen Larvik-Porsgrunn, mens forslag om også å ta inn Porsgrunn-Arendal skal sendes på høring. Dette vil innebære at det blir mulig å kjøre med modulvogntog helt fra Oslo til Kristiansand, trolig allerede fra oktober 2013.

Strekningen Oslo-Larvik i prøveordningen for modulvogntog utvides med strekningen Larvik-Porsgrunn, mens forslag om også å ta inn Porsgrunn-Arendal skal sendes på høring. Dette vil innebære at det blir mulig å kjøre med modulvogntog helt fra Oslo til Kristiansand, trolig allerede fra oktober 2013.

Larvik-Porsgrunn vil kunne åpnes for modulvogntog så snart nødvendige forskriftsendringer er trådt i kraft i månedsskiftet juni / juli 2013. Strekningen Porsgrunn-Arendal må først utbedres denne sommeren, samtidig som det gjennomføres høring. Denne siste delen av strekningen Oslo-Kristiansand vil trolig kunne åpnes i oktober i år.

- En slik totalstrekning vil kunne være et positivt bidrag til å effektivisere vegtransporten og gjøre den mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Prøveordningen med modulvogntog omfatter vogntog med lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn. Ordningen ble satt i gang i 2008 på fire hovedstrekninger og skulle vare fram til juni 2011. Prøveordningen ble utvidet i 2011 til totalt 22 hovedstrekninger for å få et bedre evalueringsgrunnlag for en fast ordning (se pressemelding fra 27.5.2011).

Vegdirektorat har informert om at man så langt har høstet gode erfaringer med bruk av modulvogntog på norske veger og at det foreløpig ikke er rapportert inn alvorlige ulykker der modulvogntog har vært involvert.

Den utvidete prøveordningen skal midtveisevalueres i 2014.