Historisk arkiv

Flere ansatte i Jernbaneverket – betyr økt aktivitet og bedre jernbane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen har siden 2005 økt jernbanebevilgningene med 94 prosent. Dette har gjort det mulig både å bygge mye ny jernbane, som for eksempel Lysaker-Sandvika og dobbeltspor langs Mjøsa. Det er utført omfattende vedlikeholdsarbeid, særlig i Oslo-området, der vi de siste årene har gjort et nødvendig krafttak, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Regjeringen har siden 2005 økt jernbanebevilgningene med 94 prosent. Dette har gjort det mulig både å bygge mye ny jernbane, som for eksempel Lysaker-Sandvika og dobbeltspor langs Mjøsa. Det er utført omfattende vedlikeholdsarbeid, særlig i Oslo-området, der vi de siste årene har gjort et nødvendig krafttak, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

NRK Dagsrevyen hadde i forrige uke en sak om at Jernbaneverket har økt bemanningen kraftig de siste årene. Saken gav inntrykk av at Jernbaneverkets nye medarbeidere sitter på kontor og ikke arbeider med drift og vedlikehold av jernbanen. Saken gav et upresist bilde av hva Jernbaneverkets bemanningsøkning har gått til.

Jernbaneverket har de siste årene økt bemanningen med om lag 1000 personer.

Det er kategorien ”utbygging” som har hatt størst økning de siste årene.  Det betyr en økning i medarbeidere som planlegger og bygger ny jernbane. - Siden 2005 har antall km dobbelspor med jernbane økt med mer enn 40 prosent, når en regner ferdigstilte dobbelspor og prosjekt under bygging, sier samferdselsministeren.

I 2013 er det omtrent 200 flere som jobber med drift og vedlikehold enn i 2005.

- En opprustning av jernbanen gir utslag i bedre punktlighet. Punktlighetstallene for jernbanen i 2012 viser at mer enn 9 av 10 tog var rute. Det er de beste punktlighetstallene på mange år, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Se oversikt over bemanningsutvikling i Jernbaneverket siden 2005, her.

Les hva jernbanedirektøren sier om saken: ”Økt aktivitet betyr også flere folk”