Historisk arkiv

Tømmervogntog: Samferdselsministeren tillater 60 tonn totalvekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi gir nå tømmertransporten bedre rammevilkår, samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn.

Endringen er ledd i arbeidet med å styrke konkurransevilkårene for skogindustrien, og kommer i tillegg til at det tidligere i år ble åpnet for økt lengde fra 22 til 24 meter for tømmervogntog.

Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.

Endringene innebærer at rammene økes for hva som kan tillates av totalvekt på tømmertransporter. Statens vegvesen har påbegynt en gjennomgang av riksvegnettet for å vurdere hvilke strekninger som er egnet for 60 tonn totalvekt. Vegdirektoratet har tidligere også fått i oppdrag å vurdere strekninger på fylkesveger og kommunale veger.

Brev til Vegdirektoratet av 6. september 2013 (pdf)