Historisk arkiv

Annan ber Stoltenberg lede arbeid for å styrke FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

FNs generalsekretær Kofi Annan har i dag gjort kjent at han har bedt statsminister Jens Stoltenberg lede et arbeid med å foreslå tiltak for å styrke FNs innsats i verdens fattigste land.( English version)

Pressemelding

Nr.: 27/2006
Dato: 16.02.06

Annan ber Stoltenberg
lede arbeid for å styrke FN

FNs generalsekretær Kofi Annan har i dag gjort kjent at han har bedt statsminister Jens Stoltenberg lede et arbeid med å foreslå tiltak for å styrke FNs innsats i verdens fattigste land.

Statsministeren har sagt ja til oppdraget å lede en høynivågruppe sammen med Pakistans statsminister Shaukat Aziz og Mosambiks statsminister Luisa Diogo.

-Norge er en av FNs sterkeste støttespillere, sier statsministeren. -Vi ønsker et FN som er enda mer effektivt og enda mer målrettet. Det er viktig for å øke oppslutningen verden over. Vi kan trekke lærdom både fra de frivillige hjelpeorganisasjonene og Den globale vaksinealliansen. Et sterkere og mer effektivt FN vil gjøre det mulig å oppnå de målene verdenssamfunnet satte seg ved tusenårsskiftet, sier Stoltenberg.

Blant medlemmene av panelet er Storbritannias finansminister Gordon Brown, Chiles tidligere president Ricardo Lagos og Tanzanias tidligere president Benjamin William Mkapa.

Det nye høynivåpanelet er oppnevnt etter at FN-toppmøtet i september 2005 etterlyste ytterligere tiltak for å bedre FNs effektivitet når det gjelder utvikling, nødhjelp og miljø. Panelets forslag skal foreligge innen høstens generalforsamling, og slik være viktige innspill til FNs videre arbeid for å realisere tusenårsmålene.

Mandat for den nye rapporten om sammenheng i FN-systemet på områdene humanitær bistand, miljø og utvikling