Historisk arkiv

Mer penger til skoler og svømmeanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen etablerer en ny ordning for investering i skolebygg og svømmeanlegg. Investeringsrammen for kommuner og fylkeskommuner vil være på 15 milliarder kroner over åtte år. To milliarder vil kunne brukes i 2009.

– Elever og lærere har krav på et godt fysisk arbeidsmiljø som gir gode vilkår for undervisningen. Derfor foreslår vi en ny satsing på skolebygg og svømmeanlegg, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Ordningen skal forvaltes gjennom Husbanken og innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til rehabilitering og investering i skolebygg og svømmeanlegg, og at staten dekker alle rentekostnadene.

– Det er viktig at skoleeiere er sitt ansvar bevisst i forhold til sine eiendommer. Men også regjeringen ønsker å stille opp for å understøtte skoleeiernes ansvar på dette området, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Jens Stoltenberg og Bård Vegar Solhjell på Stange skole. Foto: SMK
Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell presenterte den nye ordningen for investering i skolebygg og svømmeanlegg på Stange skole i Hedmark onsdag. Foto: SMK.

Den nye ordningen med kompensasjon av renteutgifter er en direkte oppfølging av Soria Moria-erklæringen, der regjeringen varsler at de vil videreføre og forsterke innsatsen for oppussing av skolebygg. En liknende ordning ble innført for perioden 2002–2009. Den nye ordningen omfatter både rehabilitering, nye skolebygg og svømmeanlegg.

Flere rehabiliterings- og investeringsprosjekter har siden 2002 dratt nytte av ordningen. Nyere undersøkelser viser likevel at etterslepet når det gjelder vedlikehold ved kommunale skoler fremdeles er omfattende.