Historisk arkiv

Ber FN frigi frosne Libya-midler i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge sendte i går søknad til FNs sanksjonskomité for Libya om frigivelse av libyske midler som har vært frosset i Norge siden mars i år. – Det er store, udekkede behov i Libya og det haster derfor å frigi midler som kan brukes til beste for befolkningen i landet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Norge sendte i går søknad til FNs sanksjonskomité for Libya om frigivelse av libyske midler som har vært frosset i Norge siden mars i år. – Det er store, udekkede behov i Libya og det haster derfor å frigi midler som kan brukes til beste for befolkningen i landet, sier statsminister Jens Stoltenberg.  

Rundt 370 millioner amerikanske dollar har vært frosset i norske banker som et ledd i de internasjonale, målrettede sanksjonstiltakene mot Gaddafi-regimet. De frosne midlene i Norge tilhører den libyske sentralbanken.  

Bakgrunnen for den norske søknaden til sanksjonskomiteen er at det libyske Overgangsrådet (TNC) har gitt uttrykk for at økonomisk midler trengs umiddelbart.   

– Overgangsrådet og Libya står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Noe av det som haster mest er å sørge for befolkningens umiddelbare behov. Frigivelse av midlene frosset i Norge vil her være et viktig bidrag, sier statsministeren. 

Dersom den norske søknaden innvilges, vil de frigjorte midlene kunne bidra til å ivareta grunnleggende sivile tjenester og humanitære behov i Libya. Norge har hele tiden lagt til grunn at de beslaglagte midlene tilhører det libyske folk som inntil videre er representert ved TNC. Ingen libyske midler vil dermed bli utbetalt uten at TNC har samtykket til hvordan disse midlene skal brukes.  

En rekke andre stater har sendt liknende anmodninger til Sanksjonskomiteen om å frigi midler.