Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Statsministerens kontor

I samband med endringane i regjeringa i dag, har Kongen i statsråd gjort endringar i statssekretærkorpset.

I samband med endringane i regjeringa i dag, har Kongen i statsråd gjort desse endringane i statssekretærkorpset:

  • statssekretærane Henriette Westhrin, Heidi Sørensen, Ingrid Fiskaa, Kyrre Lekve og Lubna Jaffery har fått avskil i nåde
  • statssekretær Heidi Sørensen er utnemnd til statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell i Miljøverndepartementet
  • statssekretær Kyrre Lekve er utnemnd til statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet
  • statssekretær Ingrid Fiskaa er utnemnd til statssekretær for statsråd Heikki Holmås i Utanriksdepartementet (utviklingssaker)
  • statssekretær Henriette Westhrin er utnemnd til statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
  • avdelingsdirektør Ahmad Ghanizadeh, Hole i Buskerud, er utnemnd til statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Endringane gjeld frå kl. 15.00 i dag.

Regjeringa er utgått frå Arbeidarpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Lista over statssekretærar ser nå slik ut:

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Rita Skjærvik (Ap)
Tor Brostigen (SV)
Dagfinn Sundsbø (Sp)
Hans Kristian Amundsen (Ap)
Svein Fjellheim (Ap)
Snorre Wikstrøm (Ap)
Inger-Anne Ravlum (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)
Heidi Sørensen (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Hege Solbakken (Sp)
Dag-Henrik Sandbakken (Sp)
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Erlend Fuglum (Sp)

For utanriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)
Gry Larsen (Ap)
Torgeir Larsen (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)
Astri Aas-Hansen (Ap)
Pål Lønseth (Ap)
Eirik Øwre Thorshaug (Ap) – permisjon frå 2. februar 2012
Kristin Bergersen (Ap)– konstituert frå 2. februar 2012

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)
Hilde Singsaas (Ap)
Kjetil Lund (Ap)
Roger Schjerva (SV)
Morten Søberg (Sp)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Rikke Lind (Ap)
Halvard Ingebrigtsen (Ap)

For samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Lars Erik Bartnes (Sp) – permisjon 6. februar 2012-15. april 2012
Erik Lahnstein (Sp)
Steinulf Tungesvik (Sp) – konstituert 13. februar 2012-1. april 2012

For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Ragnhild Mathisen (Ap)
Robin Kåss (Ap)
Lotte Grepp Knutsen (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Roger Sandum (SV)
Elisabet Dahle (SV)
Kyrre Lekve (SV)

For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Mina Gerhardsen (Ap)

For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Harald Oskar Buttedahl (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Raimo Valle (Ap)
Tone-Helen Toften (Ap)

For arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)
Jan-Erik Støstad (Ap)
Gina Lund (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Kristine Gramstad (Ap)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Eli Blakstad (Sp)
Per Rune Henriksen (Ap)

For forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap)
Roger Ingebrigtsen (Ap)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)
Ingrid Fiskaa (SV)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)
Henriette Westhrin (SV)
Ahmed Ghanizadeh (SV)