Historisk arkiv

Møte om avgrensningsavtalen i Moskva

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I forbindelse med den forestående ikrafttredelse av overenskomsten mellom Norge og Russland om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet, ble det avholdt et møte mellom representanter for berørte myndigheter på norsk og russisk side i Moskva 2. og 3. juni.

Representantene diskuterte først og fremst praktiske spørsmål knyttet til norsk-russisk samarbeid på områder av særlig betydning for begge parter, som fiskeri og undersøkelse etter og utvinning av petroleumsressurser.

Begge sider understreket betydningen av at praktiske skritt iverksettes på en ansvarlig måte med sikte på gjennomføring av overenskomstens bestemmelser. Man understreket videre den felles oppfatning om at en ryddig iverksettelse av overenskomstens samarbeidsmekanismer fullt ut ivaretar deres gjensidige interesser og er i overensstemmelse med det gode naboskap som ligger til grunn for avtalen. 

Et konstruktivt norsk-russisk samarbeid basert på delelinjeavtalen er til fordel for begge parter og vil dessuten ha en positiv innvirkning på den generelle situasjonen i hele Arktis.