Historisk arkiv

Norge aktiv i kampen mot ”blod-diamanter”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge arbeider aktivt for å avskaffe den internasjonale handelen med såkalte ”blod-diamanter” gjennom sin tilslutning til Kimberley-prosessen. Blod-diamanter er en fellesbetegnelse på uslepne diamanter som kommer fra områder med krig og konflikt. (25.01.07)

Utenriksdepartementet
Dato: 25.01.07

Norge aktiv i kampen mot ”blod-diamanter”

Norge arbeider aktivt for å avskaffe den internasjonale handelen med såkalte ”blod-diamanter” gjennom sin tilslutning til Kimberley-prosessen. Blod-diamanter er en fellesbetegnelse på uslepne diamanter som kommer fra områder med krig og konflikt.

Den 26. januar har filmen ”Blood Diamond” premiere på norske kinoer. Det blodige bakteppet for filmen er kaos og borgerkrig i Sierra Leone på 90-tallet. Filmen illustrerer sammenhengen mellom handelen med uslepne diamanter og væpnet konflikt – såkalte ”blod-diamanter”. Kimberley-prosessen er et internasjonalt initiativ etablert for å bryte forbindelsen mellom handel med uslepne diamanter fra konfliktområder. Gjennom innføring av en sertifiseringsordning kan vi være trygge på at det ikke omsettes slike ”blod-diamanter” her i Norge. Hvis du, som forbruker, går til innkjøp av diamanter i utlandet oppfordres du til å sjekke at disse er utstyrt med et godkjent Kimberley-sertifikat. Etter innføringen av Kimberley-prosessens har den internasjonale handelen med ”blod-diamanter” gått ned fra 4 % til kun 1 %.

I tillegg til å stoppe handelen med "blod-diamanter" skal Kimberley-prosessen også bidra til at inntektene fra diamanthandel fremmer utvikling i landene der utvinning finner sted. Prosessen startet i mai 2000 etter initiativ fra sørafrikanske myndigheter og flere andre diamantproduserende land i det sørlige Afrika, blant annet Botswana. En rekke land har sluttet seg til prosessen; foruten de fleste diamant­produserende afrikanske land, EU-landene, Sveits, USA, Kina, Russland, Japan og Canada m.fl. Kimberley-prosessen har i dag over 70 tilsluttede parter. FN har støttet opp om Kimberley-prosessen siden opprettelsen. Norge har støttet Kimberley-prosessen siden slutten av 2001,

Nærmere om sertifiseringsordningen og gjennomføringen i norsk rett
Deltagende stater i Kimberly-prosessen forplikter seg til å gjennomføre regler som innebærer at:

  • hver forsendelse av uslepne diamanter til og fra statens territorium ledsages av et sertifikat som oppfyller Kimberley-prosessens kriterier.
  • det finnes en import- og eksportmyndighet som kontrollerer og/eller utsteder sertifikater for den enkelte forsendelse.
  • det innføres forbud mot import fra og eksport til land som ikke er deltagere i Kimberley-prosessen.
  • det føres statistikk over produksjon, import og eksport av uslepne diamanter.

Alle land som er tilsluttet Kimberley-prosessen skal gjennomføre en intern kontroll for å sikre at prosessens krav følges. I tillegg har Kimberley-prosessen et eget overvåkningsteam som reiser rundt til medlemsland og gir råd samt undersøker at ordningen fungerer som den skal. Norge vil få besøk av et slikt team i mars i år.

Samarbeidet med bransjen og Norges Gullsmedforbund
Utenriksdepartementet har oppnevnt Norges Gullsmedforbund som norsk tilsynsmyndighet. Kimberley-prosessen forutsetter et aktivt samvirke mellom statlige og private aktører for å være mest mulig effektiv. Bransjen har også en sterk interesse i å avverge at handel med ”blod-diamanter” finner sted. Ved å aktivt medvirke til å hindre slik handel, oppnår bransjen å kunne forsikre forbrukerne om at diamanter kjøpt i Norge ikke brukes til finansiering av krigføring.

Betydningen av Kimberley-prosessen for diamantutvinnende land
Etter Kimberley-prosessens ikrafttredelse har handelen med ”blod-diamanter” gått ned fra 4 % til kun 1 %. Selv om dette er et fremskritt, vil ikke diamantindustrien være fornøyd før konfliktdiamantene er helt borte. Diamantindustrien spiller en viktig rolle for økonomien i de landene de utvinnes. Inntekter fra diamantutvinning har gitt regjeringer og helseorganisasjoner i afrikanske land muligheter til å forbedre eksisterende helsevesen og tilby dette til de som ikke har hatt det tidligere. I land som Botswana, Namibia og Sør Afrika har utvinning av diamanter bidratt til økonomisk utvikling og stabilitet. I Botswana bidrar diamantutvinning til hele 33 % av BNP (ca. 3 milliarder dollar). Siden landet startet med diamantutvinning har BNP økt med hele 7 % årlig. I Namibia representerer diamanter 10 % av BNP, og utgjør 40 % av landets eksportinntekter. Land som Angola, Tanzania, Kongo og Sierra Leone mottar også årlig store inntekter fra diamantutvinning.