Historisk arkiv

En verden uten kjernevåpen?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre innleder på den internasjonale nedrustningskonferansen Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons 26. – 27. februar. Formålet med konferansen er å diskutere hvordan stater kan bidra til å oppnå visjonen om en verden uten kjernevåpen.

Utenriksminister Støre holder innlegg under nedrusningskonferansen 27.02.08.  Foto: UDUtenriksminister Jonas Gahr Støre innleder på den internasjonale nedrustningskonferansen Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons 26. – 27. februar. Formålet med konferansen er å diskutere hvordan stater kan bidra til å oppnå visjonen om en verden uten kjernevåpen.

Norge har siden september 2005 ledet et internasjonalt arbeid, Syvlandsinitiativet, for å oppnå ytterligere nedskjæringer i antall kjernevåpen og styrke den internasjonale innsatsen for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

En av de viktigste begivenhetene på dette feltet i år vil være denne konferansen hvor formålet er å diskutere hvordan stater, både med og uten kjernefysiske våpen, kan bidra til å oppnå visjonen om en verden uten kjernevåpen.

Konferansen vil fokusere på strategier som kan bidra til bærekraftige løsninger for nedrustning og ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Hensikten er blant annet å diskutere hva kjernevåpenstater og ikke-kjernevåpenstater kan gjøre for å redusere betydningen av kjernevåpen i nasjonal sikkerhetspolitikk, hvordan regionale konflikter påvirker innsatsen for å redusere faren som representeres ved kjernevåpen, internasjonale traktaters rolle, samt spenningen mellom økt behov for kjerneenergi på den ene siden og ikke-spredning av kjernefysisk materiale på den andre.

 

Nedrustningskonferanse 27.02.08; ekspedisjonssjef Kåre Aas, utenriksminister Jonas Gahr Støre, tidligere utenriksminister George Shultz og tidligere senator Sam Nunn.  Foto: UD

 

 

 

 

Fra nedrustningskonferansen 27.02.08; ekspedisjonssjef Kåre Ås, utenriksminister Jonas Gahr Støre, tidligere
utenriksminister George Shultz og tidligere senator Sam Nunn. 
Foto: UD

IAEAs generaldirektør og fredsprisvinner El Baradei. Foto: UD
IAEAs generaldirektør og fredsprisvinner El Baradei.
Foto: UD

Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil være vert for konferansen, som avholdes på Grand Hotell i Oslo. I tillegg til Støre vil USAs tidligere utenriksminister George Shultz, tidligere senator Sam Nunn og IAEAs generaldirektør og fredsprisvinner El Baradei holde hovedinnleggene.

Konferansen arrangeres på Grand Hotell i Oslo av Utenriksdepartementet i samarbeid med amerikanske Nuclear Threat Inititative (NTI), Hoover Institution og Statens strålevern.

Pressekontakt: Cathrine Andersen, UD, mobil: 911 36 410 

 

Lenker til mer informasjon: 


Les åpningsinnlegget av George P. Shultz: The Age of Diplomacy (pdf)

Se åpningen av konferansen på nett-tv 

Les sluttdokumentet fra konferansen (pdf)

Les avslutningstalen av Jonas Gahr Støre: A Global Effort to Achieve a World Free of Nuclear Weapons

Se avslutningen av konferansen på nett-tv

Konferansens nettsider

Syvlandsinitiativet