Historisk arkiv

Indonesia og Norge diskuterer menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet mandag 27.april det årlige dialogmøtet om menneskerettigheter (MR-dialog) mellom Norge og Indonesia. MR-dialogen har pågått siden 2002 og det er 8. gang møtet arrangeres.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet mandag 27.april det årlige dialogmøtet om menneskerettigheter (MR-dialog) mellom Norge og Indonesia. MR-dialogen har pågått siden 2002 og det er 8. gang møtet arrangeres. Møtene inkluderer samtaler på politisk nivå og gruppediskusjoner med deltakelse fra myndighetene, akademia og frivillige organisasjoner. Den indonesiske delegasjonen ble ledet av utenriksminister Hassan Wirajuda. Tema for årets MR-dialog er 1) menneskerettigheter og det militære, 2) religionsfrihet og 3) barn og unges rettigheter.

I sin åpningstale sa Utenriksminister Støre at Norge setter stor pris på det lange samarbeid med Indonesia om menneskerettigheter. Tross forskjeller mellom landene mente han at dialogen var en mulighet for gjensidig læring for de to landene. ”Norge har nytte av denne dialogen, vi lærer av den og vi håper vi kan bidra til læring for Indonesia også”, sa Støre i sin tale til de norske og indonesiske deltakerne.

Han understreket videre at uten toleranse og ytringsfrihet er det liten grobunn for demokrati. Ytringsfrihet er avgjørende for åpen og god kommunikasjon og for å legge grunnlag for en felles forståelse. ”For Norge er prinsippfast dialog den eneste veien fremover for å løse viktige og kritiske spørsmål. Alternativet er monolog, og det bringer oss ingensteds”, sa Støre.

Støre og Wirajuda underskrev 27.04.09 en intensjonsavtale om norsk finansiell støtte til Bali Democracy Forum. Foto: Mosberg-Stangeby, UD

Utenriksminister Hassan Wirajuda sa i sitt innlegg at det gode og nære forholdet mellom Norge og Indonesia muliggjør en utveksling av synspunkter mellom landene også om sensitive spørsmål. Han viste også til at Indonesia på 10 år har hatt en rask utvikling mot å bli et stabilt demokrati. ”Det er ingen vei tilbake”, sa Wirajuda.

Etter åpningen hadde de to utenriksministrene en kort pressekonferanse etterfulgt av en arbeidslunsj hvor partene diskuterte nærmere hvordan det bilaterale forholdet mellom Norge og Indonesia kan videreutvikles. Fra norsk side tok utenriksministeren blant annet opp bekymring knyttet til Indonesias bruk av dødsstraff og utfordringer når det gjelder religionsfrihet. De to utenriksministrene underskrev også en intensjonsavtale om norsk finansiell støtte til Bali Democracy Forum som ble lansert av Indonesias president Yudhoyono i desember 2008.