Historisk arkiv

Dagsrapport fra FN, torsdag 27. september - dag 4

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge fikk gjøre som Obama; holde vårt innlegg i FN. Utenriksmminister Espen Barth Eide ledet også en debatt om like rettigheter i nye demokratier, og statssekretær Gry Larsen hadde sine første FN-toppmøter.

Norge fikk gjøre som Obama; holde vårt innlegg i FN. Utenriksminister Espen Barth Eide ledet også en debatt om like rettigheter i nye demokratier, og statssekretær Gry Larsen hadde sine første FN-toppmøter. Her kan du lese mer om: 

  • Lederskap handler om evnen til å ta rett avgjørelse i rett tid samt mot til å levere deretter, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han holdt Norges hovedinnlegg i FN.
  • Hvordan kan kvinner, barn og studenter få like rettigheter i nye demokratier? Eide ledet debatten sammen med USAs viseutenriksminister, sjefen for International Crisis Group og aktivistene Alaa Murabit fra Libya og Esraa Abdel Fatah fra Egypt.
  • Ny avtale mellom Sudan og Sør-Sudan ble hilst velkommen på eget toppmøte i FN.
  • Gry Larsen møtte FNs nødhjelpskoordinator for å styrke innsatsen mot de humanitære konsekvensene av klaseammunisjon og kjernevåpen.
  • Fredsmekling er en god investering og langt billigere enn fredsbevaring. Norge går nye veier for å skape bevegelse i fastlåste konflikter. 

Se flere bilder fra høynivåuka her

Lederskap handler om valg

- Lederskap handler om evne til å ta rett avgjørelse i rett tid samt mot til å levere deretter, sa utenriksminister Espen Barth Eide da han holdt Norges hovedinnlegg ved åpningen av FNs 67. generalforsamling i New York. 

Les hele innlegget her

Politisk lederskap var et sentralt tema i det norske hovedinnlegget torsdag som ble holdt av utenriksminister Espen Barth Eide. Han fremholdt at ledere som misbruker sin makt, setter sine egne privilegier foran folkets rettigheter. De begår overgrep mot sin egen befolkning, må stå til rette for det. For dette er et valg de har tatt, understreket han og viste blant annet til at regimet i Syria har mistet all legitimitet. Eide snakket også om lederskap i FN, og uttrykte sterk støtte til generalsekretærens arbeid med å reformere verdensorganisasjonen. 

- Men skal vi lykkes med å få et mer effektivt FN må medlemslandene slutte med detaljstyringen og gi generalsekretæren det handlingsrom han trenger til å lede, var Eides klare beskjed. 

Se og hør hele talen her. Dagsrapporten fortsetter under:

Syria var et av de store, gjennomgående temaene i flere av dagens mange hovedinnlegg. Bosnia og Herzegovina trakk paralleller med det som skjer i Syria med folkemordet i Srebrenica for snart 20 år siden. Tunisias president tok til orde for en arabisk styrke i Syria. Videre fordømte han kraftig verdens diktatorer og etterlyste en internasjonal straffedomstol som kunne ha en forebyggende virkning. På motsatt fløy befant Kina seg. De gjentok sitt syn på en intern prosess, dialog og fravær av ytre innblanding. 

Israels statsminister Benjamin Netanyahu snakket mye om å hindre at Iran blir en atomvåpenmakt i sitt innlegg i FN torsdag. Foto: UN Photo/J Carrier

Israels statsminister Benjamin Netanyahu snakket mye om å hindre at Iran blir en atomvåpenmakt i sitt innlegg i FN torsdag. (UN Photo/J Carrier)

Den palestinske-israelske konflikten fikk torsdag også en prominent plass i debatten. Utenriksminister Eide fremholdt at det hastet med å få i gang en politisk prosess som vil lede til to-statsløsning. Tiden er i ferd med å renne ut, og det skjer raskere enn det man skulle tro. Naturlig var det stor oppmerksomhet omkring innleggene til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. 

Abbas rettet kraftig kritikk av Israels bosettingspolitikk i de okkuperte områdene og advarte kraftig mot at det snart kan være for sent å få til en tostatsløsning. Abbas gjentok videre kravet om å få oppgradert status av sin representasjon i FN og varslet at han vil at dette spørsmålet følges opp i inneværende sesjon av generalforsamlingen. Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu tilbakeviste påstandene, men fokuserte sitt innlegg på Irans kjernefysiske aktiviteter. Han sa at verdenssamfunnet må sette en klar rød strek for å hindre at Iran blir en atomvåpenmakt. Hans plansjeillustrasjon vakte da også en viss oppsikt som straks ble omtalt i media. Iran tok også replikk på slutten av dagen. Vi fikk også en krass replikkutveksling mellom Japan og Kina omkring de omstridte øygruppene i Sør-Kina havet. 

Et annet spørsmål som gikk igjen i mange innlegg var balansen ytringsfrihet og blasfemi. Innlegg til land som har gjennomgått betydelige og dype politiske forandringer, slik som Somalia, Irak, Tunisia og Myanmar bar klart preg av sine endringsprosesser. Myanmars president Thein Sein ga en grundig gjennomgang av de demokratiske endringsprosessene i landet og utenriksminister Eide hilste velkommen det mot som både ble utvist av landets regjering og Aung San Suu Kyi for hennes vilje til å gå i dialog med dem som lenge holdt henne i fangenskap. 

Klimautfordringer preget innlegg til øystater som Maldivene, Mikronesia og Antigua og Barbuda. Mange kom inn på den videre av FN-konferansens for bærekraftig utvikling (Rio+20) og Bahrain traff nok spikeren på hodet med å si at bærekraftig utvikling er ikke bare et svar på uttrykte behov, men snarere et uttrykk for menneskelig verdighet. 

Les andre dagsrapporter her

Trygve Lie: Like rettigheter i nye demokratier

På Trygve Lie Symposium hadde utenriksminister Espen Barth Eide med seg (f.v.) Ipi-sjef Terje Rød Larsen, Idea-sjef Vidar Helgesen, sjef i International Crisis Group Louise Arbour, egyptiske Esraa Abdel Fattah, USAs viseutenriksminister Maria Otero og libyske Alaa Murabit. Foto: UD/Hansine Korslien

På Trygve Lie Symposium hadde utenriksminister Espen Barth Eide med seg (f.v.) Ipi-sjef Terje Rød Larsen, Idea-sjef Vidar Helgesen, sjef i International Crisis Group Louise Arbour, egyptiske Esraa Abdel Fattah, USAs viseutenriksminister Maria Otero og libyske Alaa Murabit. (Utenriksdepartementet/Hansine Korslien)

Utenriksminister Espen Barth Eide ledet torsdag det femte, årlige Trygve Lie Symposium om grunnleggende friheter i New York. Temaet for årets møte var inkludering av kvinner og minoriteter i overgangen til demokrati. Paneldeltakerne var Maria Otero (USAs viseutenriksminister), Louise Arbour (president i International Crisis Group), Vidar Helgesen (Generalsekretær for International Idea), Alaa Murabit (grunnlegger og president for Voice of Libyan Women) og Esraa Abdel Fatah, medgrunnlegger av 6. april-bevegelsen i Egypt. 

Se hele debatten her

Utenriksminister Eide understreket at demokrati må være mer enn flertallsstyre, mer enn en teknisk øvelse, og mer enn å gjennomføre valg. Det må være reell respekt for minoriteter og deltakelse av kvinner. Han sa at demokrati dypest sett ikke handler om friheten til å avgi stemme, men til å delta i å forme samfunnet. 

Les mer om Trygve Lie Symposium på Twitter

Paneldeltakerne understreket hvor viktig det er at lokale organisasjoner og sivilt samfunn deltar i overgangsprosessene. Internasjonale aktører må ikke presse frem ferdige løsninger i land i overgang. Likevel finnes det også grunnleggende faktorer som er nødvendig for at overgangsprosesser skal være vellykket. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og inkludering av kvinner og minoriteter er noe av det viktigste. 

Panelet vektla også at det er behov for kvotering av kvinner for å sette i gang kvinners aktive deltakelse. Dette bør imidlertid anses som en inngang til endring, ikke en løsning i seg selv, fremholdt flere i panelet. Den grunnleggende endringen for kvinners deltakelse vil først komme når kvinnene selv organiserer seg og krever sin del av makten. 

Toppmøte om Sudan og Sør-Sudan

Torsdag var det toppmøte om Sudan og Sør Sudan. I fjor ble Sør-Sudan erklært som egen stat, men det var fortsatt mange uavklarte spørsmål mellom de to nabolandene. FNs sikkerhetsråd har presset på for å finne en løsning og Den afrikanske union har bistått i dette vanskelige arbeidet. 

Nå er Sudan og Sør-Sudan nettopp blitt enige om en avtale som avklarer viktige spørsmål om olje, statsborgerskap, sikkerhet og grenser. 

Les mer om den nye avtalen her

Generalsekretær Ban Ki-moon ga honnør til begge parter for å ha nådd fram til løsning, ikke minst innsatsen til Den afrikanske union. Han oppfordret landene til å finne en løsning på de gjenstående spørsmålene om Abyei, og var svært urolig over den humanitære krisen i Sør-Kordofan og Blånilen. Ban var også svært bekymret over voldshandlingene som fortsatt pågår i Sør-Sudan. Oppfordringen var at nødhjelp må nå ut til alle som har behov for det, og menneskerettigheter er fundamentalt for en varig fred. Utenriksminister Eide ga begge parter ros for motet de har vist og viljen til løse vanskelige spørsmål. Han oppfordret også til å arbeide for å løse de resterende spørsmålene. 

Fredsmekling: en god og billig investering

For to år siden tok Finland og Tyrkia initiativet til «Vennegruppen for fredsmekling». Norge har vært aktive fra første stund. Et konkret resultat av arbeidet er en banebrytende FN-resolusjon om betydningen av både å forebygge og avslutte væpnede konflikter gjennom mekling. FN-sekretariatet har utformet et sett retningslinjer for mer effektiv fredsmekling. Stadig flere land ber om å få slutte seg til vennegruppen, ikke minst land som har vært gjennom voldelige motsetninger som Bosnia og Herzegovina og Nepal. 

Statssekretær Gry Larsen redegjorde for konkrete norske erfaringer med å gå nå nye veier for å skape bevegelse i fastlåste konflikter. Et eksempel på dette var Norges samarbeid med Cuba for å legge forholdene til rette for nye forhandlinger i Colombia. Hun slo fast at FNs nye retningslinjer er nyttige fordi de også gir meklere nødvendig fleksibilitet. Hun gjorde et poeng av at samtaler i seg selv har en verdi, det sivile samfunnet må tas med, og kvinners rolle må alltid være fremtredende. Flere ministre trakk også frem likestilling. 

Torsdagens møte ble åpnet av Finlands president Sauli Niinistö. Spesialutsending til Syria Lakhdar Brahimi understreket at en mekler må forstå underliggende faktorer bak en konflikt før de kan håpe på å bidra til en løsning. Møtet bekreftet nok en gang den sterke støtten fredsmekling har. Bosnias utenriksminister sa at hans land stod i takknemlighetsgjeld til fredsmeklere for at landet til slutt kom ut av borgerkrigen. 

Rett etter møtet i Vennegruppen holdt Finland og Tyrkia et åpent møte hvor FNs nye retningslinjer for effektiv fredsmekling ble formelt lansert. Et stort antall ministre var til stede og åpningsinnlegg ble holdt av FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson. Han trakk spesielt frem det norskfinansierte Stand-by teamene som en svært verdifull tjeneste. Spesialutsending for Syria Brahimi fortalte om sine positive erfaringer med Stand-by teamene. Det var full oppslutning om de nye retningslinjene.  

Prøvestansavtalen

<p>Statssekretær Gry Larsen sammen med FN-sjef Ban Ki-moon og utenriksministre som støtter Prøvestansavtalen. Foto: CTBTO

Statssekretær Gry Larsen sammen med FN-sjef Ban Ki-moon og utenriksministre som støtter Prøvestansavtalen. (CTBTO)

Torsdag ble det årlige ministermøtet for å støtte Avtalen om all stans av kjernefysiske prøver (CTBT)arrangert. Sverige, Finland, Australia, Canada og Nederland sto bak for å markere at denne avtalen må tre i kraft så snart som mulig. Fortsatt har verken USA, Kina, Israel, Egypt, India, Pakistan, Iran eller Nord-Korea ratifisert den. Disse landene må gjøre det for at avtalen skal tre i kraft. 

Møtet munnet ut i en erklæring om betydningen av Prøvestansavtalen og at denne snarlig bør bli et folkerettslig bindende instrument. Det ble slått fast at avtalen utgjør en viktig brikke i arbeidet med å nå målet om en verden fri for atomvåpen. Årets møte varte kun en snau time og det var på forhånd avtalt hvilke land som skulle få anledning til å ta ordet. Her ble Indonesia, Irak og Thailand valgt ut fordi de nettopp har gjennomført ratifikasjonsprosessen eller er i ferd med å gjøre det. Norge sluttet seg til EUs innlegg om betydningen av Prøvestansavtalen. 

I etterkant av dagens møte hadde statssekretær Gry Larsen et møte med sjefen for Prøvestansavtalens organisasjon (CTBTO), Tibor Toth, hvor han uttrykte takknemlighet for norsk økonomisk støtte til opplæring av en ny generasjon eksperter på atomnedrustning og overholdelse av prøvestansregimet. Gjennom et nettbasert opplæringsprogram når man ut til unge mennesker, og ikke minst kvinner, i de land som ikke har sluttet seg formelt til CTBT. Det er også utviklet et samarbeid med toneangivende universiteter. 

Ønsker FN-støtte mot klaseammunisjon

Statssekretær Gry Larsen oppfordret lederen for FNs humanitære arbeid, Valerie Amos, til å styrke innsatsen mot de humanitære konsekvensene av klaseammunisjon og kjernevåpen. Amos leder FNs humanitære kontor (OCHA) og er FNs nødhjelpskoordinator. Hun er dermed en sterk og tydelig talsperson mot slike våpen. Amos' kollegaer i felt ser daglig de uakseptable konsekvensene forårsaket av inhumane våpen.

Statssekretær Larsen sa at det internasjonale møtet om Konvensjonen om klaseammunisjon i Oslo tidligere i september hadde vært svært vellykket. Amos og hennes kontor måtte bidra aktivt i oppfølgingen.

Larsen og Amos diskuterte også den alvorlige situasjonen i Syria. Amos var bekymret også fordi vinteren snart kommer. Helse, utdanning og tilgang for humanitær bistand er internasjonale humanitære prioriteringer. Situasjonen for det økende antallet syriske flyktninger i nabolandene var også grunn til bekymring. Amos understreket behovet for ytterligere økonomiske bidrag til den humanitære innsatsen.

Den humanitære situasjonen i Nord-Korea og i Sudan og Sør-Sudan ble også tatt opp.  

Oljeland som satser på fornybar energi

Leder ved International Peace Institute (IPI) Terje Rød-Larsen arrangerte et seminar om satsingen på fornybar energi i De forente arabiske emirater. Hovedinnleder var sultan Ahmed Al Jaber, administrerende direktør i energiselskapet Masdar og Emiratenes spesialutsending for energi- og klimaspørsmål. Hans hovedbudskap var at olje- og gassproduserende land har en spesiell mulighet og forpliktelse til å utvikle framtidas fornybare energiløsninger. Vi kan og vi burde, sa han. Tilgangen på energiekspertise og billig energi gjør det mulig å utvikle framtidas energikilder, selv om de kanskje er litt dyrere i dag. Al Jaber utfordret alle oljeproduserende land til å ta disse mulighetene i bruk.

- Vi kan og vi bør. Det eneste som trengs er modige politiske forpliktelser, sa han. 

Masdar har allerede fornybare aktiviteter i flere land, og antydet at Afrika kunne bli neste arena så snart nødvendig politisk og økonomisk rammeverk er på plass. Deres mest spektakulære satsing er likevel deres storskala, levende laboratorium: byen Masdar City. Alle praktiske løsninger for energieffektivisering testes ut der.

Al Jaber deltar i Ban Ki-moons høynivåpanel for bærekraftig energi til alle (SE4A). Han mente generalsekretærens energiinitiativ er en katalysator for offentlig-private partnerskap. På direkte spørsmål svarte han at han ikke frykter duplisering, men snarere ser muligheter for synergier, mellom arbeidet til det nye sekretariatet og det Abu Dhabi-baserte Byrået for fornybar energi (Irena). 

Religiøs toleranse og menneskerettighetsutdanning

Italia og Jordan arrangerte et ministermøte i FN under temaet «Sivilsamfunnet og menneskerettighetsutdanning som redskap for fremme av religiøs toleranse». Hovedinnleggene ble holdt av FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay, Unescos generalsekretær Irina Bokava og FNs spesialrådgiver for forebygging av folkemord Adama Dieng.

Høykommissær Pillay vektla i sitt innlegg at normene og grensene for ytringsfrihet og trosfrihet fremgår av de grunnleggende menneskerettighetsdokumentene. Spesielt gjaldt dette FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FNs minoritetserklæring, som i år markerer sitt 20-årsjubileum. Alle innleggene understreket betydningen av menneskerettighetsutdanning, spesielt rettet mot barn, som det beste virkemiddelet for å bygge en universell kultur preget av religiøs toleranse og respekt for menneskerettighetene.

Flere av innleggene berørte også problemstillingene om ytringsfrihet og religiøs toleranse tilknyttet den anti-muslimske filmen som har frembrakt sterke reaksjoner de siste ukene, og som ble unisont omtalt i negative ordelag i dagens diskusjon. 

Utenriksminister Espen Barth Eide i FNs hovedkvarter på sin siste dag i New York for denne gang. Foto: UD/Hansine Korslien

Utenriksminister Espen Barth Eide i FNs hovedkvarter på sin siste dag i New York for denne gang. (Utenriksdepartementet/Hansine Korslien)

 

Utviklingen i Libya

Mohamed Yousef el-Magariaf har vært president for Libyas nye nasjonalforsamling i litt over en måned. Denne uka besøker han FNs generalforsamling som Libyas de facto statsoverhode. Under arrangementet på International Peace Institute (IPI) benyttet han anledningen til igjen å beklage drapene på amerikanske og libyske borgere ved angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi 11. september.

El-Magariaf innrømmet at det fortsatt er store utfordringer knyttet til militsgrupper som bruker vold og en overflod av våpen til å fremme syn som står i kontrast til majoritetens ønsker for landet. Samtidig kritiserte han også personene som fremprovoserte volden. Disse provokasjonene kan ikke uten videre forsvares med ytringsfrihet, mente El-Magariaf - og etterlyste en internasjonal debatt om dette. Utfordringen for Libyas politikere er nå blant annet å håndtere sine eksterne og interne motstandere på en korrekt måte.

El-Magariaf bekreftet at Libya ønsker å stille en person som Saif al-Islam Gaddafi for hjemlig rett fremfor å overføre saken til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Samtidig lovte han alle en rettferdig rettssak. Under siste del av møtet gikk El-Magariaf i direkte dialog med eksil-libyere i salen rundt spørsmål som demokrati, menneskerettigheter og likestilling. Blant annet med henvisning til at han selv har seks døtre, lovte han å bruke alle midler for å sørge for at også kvinner skal inkluderes i styre og stell i det nye libyske samfunnet. 

Haiti i førersetet, med Clinton som støtte

Statssekretær Gry Larsen møtte Bill Clinton. Foto: UD/Susan Eckey, FN-delegasjonen

Statssekretær Gry Larsen møtte Bill Clinton. (Utenriksdepartementet/Susan Eckey)

Haiti var vertskap for et vellykket ministermøte om Haitis utvikling. Haiti stilte med president, statsminister og utenriksminister. Formålet var å forsikre trofaste venner og givere om at Haitis ledelse tar ansvar ved å presentere nye planer for utvikling, fred og stabilitet. FNs spesialutsending for Haiti Bill Clinton og utenriksminister Hillary Clinton holdt begge engasjerte innlegg til støtte for den nåværende regjeringens planer. Lederen for FNs arbeid i Haiti, Mariano Fernandez, hadde samme budskap. 

Statssekretær Gry Larsen fortalte om Norges støtte til Haitis prioriteringer, blant annet energi og trepartssamarbeidet med Cuba på helsetjenester. Statsminister Lamothe kommenterte dette, og sa videre at Haiti svært gjerne ville ha norsk ekspertbistand innen vannkraft. Miljøvern var også viktig da 90 prosent av landet er avskoget. Colombias statssekretær framhevet Norges støtte til politiopplæring, særlig opplæring av kvinnelig politi.

Flere deltakere sa at Haiti så snart som mulig bør skrive ut nyvalg. Det bekreftet både president og statsminister at de ville gjøre. Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) lovet valgstøtte, og ønsket å samarbeide med FN om dette. Ellers ble behovet for oppbygging av næringsliv, institusjonsbygging og opplæring på alle nivåer av Haitis befolkning framhevet. Til tross for de mange problemer Haiti fortsatt må takle, var viste møtet en vei framover for Haitis befolkning. 

Toppmøte om å satse på ernæring 

Generalsekretær Ban Ki-moons toppmøte "Scaling up nutrition" viste til mange positive resultater på ernæringsfeltet, men fremdeles er 26 prosent av alle barn veksthemmet. Flere innledere argumenterte for langt mer koordinert samarbeid på tvers av alle sektorer, som f.eks. landbruk, utdanning og helse. Arbeidet med å satse på ernæring har vokst veldig det siste året og har gått fra å inkludere 19 til 30 land.

Både sivilt samfunn, privat sektor og internasjonale organisasjoner er sterkt involvert. En ledergruppe for initiativet ble nylig dannet og en ny strategi ble vedtatt torsdag, med et særlig fokus på resultater og ansvarlighet. 

Ban Ki-Moon viste til at for han er dette så viktig at det er en prioritet i hans femårsagenda. Leder i FNs barnefond (Unicef) Tony Lake understreket at bedre ernæring er den mest kostnadseffektive måten å oppnå de helserelaterte tusenårsmålene på. Flere av landene samarbeider tett med Bill og Melinda Gates Foundation, Unicef og Verdens helseorganisasjon (WHO). Bill og Melinda Gates Foundation understreket betydningen også av mødres ernæring, gitt at det er et barns 1000 første levedager som legger grunnlaget for videre utvikling. Ved å investere i ernæring kan hele verdikjeden bli bedre. 

Kampen mot polio

Verden har nå en sjelden sjanse til å utrydde polio. FNs generalsekretær Ban Ki-moon deltok, sammen med blant andre Nigerias president Goodluck Jonathan. UN Photo/Jennifer S Altman

Verden har nå en sjelden sjanse til å utrydde polio. FNs generalsekretær Ban Ki-moon deltok, sammen med blant andre Nigerias president Goodluck Jonathan. (UN Photo/Jennifer S Altman)

Verden er ikke langt unna å nå målet om å utrydde polio. Torsdag understreket FNs generalsekretær Ban Ki-Moon at dette er en av hans hovedprioriteringer for hans andre periode som FN-sjef. Ban nevnte India som har vært uten tilfeller av polio i ett år, men det er fremdeles behov for ytterligere finansiering for å utrydde polio i Nigeria, Afghanistan og Pakistan der sykdommen fremdeles har stort omfang.

Presidentene fra disse landene fortalte likevel om store fremskritt i sine land. Alle tre har etablert nasjonale handlingsplaner for å utrydde polio. Afghanistan har hatt stor nedgang i poliotilfeller, fra 80 i 2011 til 17 så langt i år. Antall tilfeller i Pakistan har gått ned med to tredjedeler sammenlignet med i fjor. Nigerias president understreket at dette er en krig vi skal vinne og viste til at hans regjering har satt av 30 millioner dollar til dette.

Bill and Melinda Gates Foundation har gitt en milliard dollar utryddelse av polio. Bill Gates understreket at kampen mot polio var ekstremt kostnadseffektivt og lønnsomt. Det er nå mindre enn 1000 tilfeller av polio hvert år. Australia oppfordret til et endelig krafttak for å utrydde polio. 

Møte med Cuba

De gode tosidige forbindelsene mellom Cuba og Norge og gjennombruddet i samtalene mellom opprørsbevegelsen Farc og Colombia var blant hovedsakene da utenriksminister Eide møtte Cubas utenriksminister Rodriguez.

Samarbeidet omkring helsearbeidere til Haiti ble løftet som spesielt godt. Eide påpekte også at FN-operasjonen på Haiti er blitt en latinamerikansk utstillingsmodell som det er viktig å høste erfaringer fra. 

Møte med Tunisia

Utenriksminister Eide møtte Tunisias utenriksminister Rafik Abdessalem. De drøftet Tunisias demokratiseringsprosess, hvor Eide fremhevet betydningen av å inkludere kvinner i den politiske overgangssituasjonen og sikre deres rettigheter.

Et annet viktig spørsmål var Tunisias forhold til sine naboland Libya, Algerie og Mali. Våpen selges nå fra Libya til individer og ulike grupperinger i Tunisia. Utviklingen i Mali er en betydelig utfordring for den regionale stabiliteten. Utenriksministrene så også på muligheten for å styrke samarbeidet mellom våre to land.