Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bistandsmidler omdisponeres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I proposisjonen til revidert nasjonalbudsjett for 2013 foreslås det at 401,9 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet skal omfordeles.

I proposisjonen til revidert nasjonalbudsjett for 2013 foreslås det at 401,9 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet skal omfordeles.   

Bakgrunnen for omfordelingen er økte utgifter på to poster. Det første gjelder økte utgifter på 180 millioner kroner til en ny låneordning for lavinntektsland i regi av Det internasjonale pengefondet. Det andre gjelder 188,9 millioner kroner som er knyttet til økte bevilgninger til flyktningtiltak i Norge. 

For å dekke inn de økte utgiftene er det gjort reduksjoner på flere poster. Man har forsøkt å unngå reduksjonsforslag som går ut over allerede inngåtte avtaler og særlig prioriterte satsinger. Dette har vært mulig siden man fremdeles er tidlig i budsjettåret og alle midlene på postene ennå ikke er bundet opp. Reduksjonene vil i hovedsak derfor ikke ha betydelige konsekvenser for gjennomføringen av allerede planlagte tiltak, men enkelte tiltak kan bli forskjøvet noe i tid, det vil si at disse må gjennomføres til neste år istedenfor i år.

Til toppen