Historisk arkiv

Norge i front for åpenhet i oljeindustrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Erik Solheim offentliggjorde i dag at Norge som første vestlige land vil slutte seg fullt ut til åpenhetsprinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Utviklingsminister Erik Solheim offentliggjorde i dag at Norge som første vestlige land vil slutte seg fullt ut til åpenhetsprinsippene i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).   

EITI jobber for at selskaper i olje-, gass- og gruveindustrien skal publisere hva de betaler til vertslandets myndigheter, og at vertslandet skal publisere hva det mottar. Pengestrømmene skal gjøres tilgjengelig gjennom en offentlig rapport. Slik åpenhet vil redusere mulighetene for korrupsjon og gjøre det mulig å stille krav til bruken av statens ressursinntekter.  

– Norge ønsker å gå i front internasjonalt i kampen mot korrupsjon. Vår pådriverrolle i EITI er et eksempel på dette. Hittil har Norge gitt initiativet økonomisk og politisk støtte. Vi vil nå implementere EITI-kriteriene fullt ut. Vi vil selv gjøre det vi ber andre land om å gjøre, og det vil øke vår troverdighet i det internasjonale arbeidet mot korrupsjon i råvareindustriene, sier utviklingsminister Erik Solheim.  

Norske myndigheter, Statoil og Hydro har siden 2003 deltatt i EITI. I praksis innebærer den norske implementeringen av EITI-prinsippene få endringer i forholdet mellom olje- og gassindustrien og staten. I Norge er skatteinnbetalingene fra olje- og gassindustrien allerede offentlige. Olje- og energidepartementet vil ha ansvaret for å legge til rette for at prinsippene kan gjennomføres i praksis. 

Solheim håper EITI vil bidra til at en større del av inntektene fra verdens olje- og mineralressurser kommer verdens fattigste til gode.  

– Mange utviklingsland som er rike på olje, gass og andre naturressurser har mye lavere økonomisk vekst enn land uten slike ressurser. Tilgang på inntekter fra utvinning av naturressruser svekker regimenes behov for demokratisk forankring og kan bidra til ustabilitet og konflikt. Naturressursene er i mange land paradoksalt nok blitt en forbannelse. EITIs tiltak for åpenhet om pengestrømmene er en del av det som må til for å bryte denne forbannelsen, sier Solheim. 

EITI ble lansert i 2002 av daværende britiske statsminister Tony Blair. Siden har 25 land sluttet seg til initiativet, og store selskaper som ExxonMobile, ChevronTexaco, ENI, Shell, Total, BP, Statoil og Hydro er blant de mange som deltar i initiativet. I tillegg er flere frivillige organisasjoner som Transparency International og Publish What You Pay-koalisjonen med fra det sivile samfunn. Et EITI-styre er opprettet med deltakelse fra de tre nevnte gruppene.  

Et internasjonalt EITI-sekretariat er etablert i Oslo med støtte fra norske myndigheter. Sekretariatet ble offisielt åpnet 26. september.   

Pressekontakt: Inform­asjonsrådgiver Wera Helstrøm, tlf. 22 24 39 44 / 99 40 93 23.