Historisk arkiv

FN-rapport om Gaza-konflikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministeren mener FN-rapporten som er offentliggjort fremsetter svært alvorlige påstander om brudd på humanitærretten under Gaza-konflikten, og varsler at Norge aktivt vil følge opp rapporten i FNs menneskerettighetsråd.

Utenriksministeren mener FN-rapporten som ble offentliggjort i går fremsetter svært alvorlige påstander om brudd på humanitærretten under Gaza-konflikten, og varsler at Norge aktivt vil følge opp rapporten i FNs menneskerettighetsråd.

- Kommisjonen har nedlagt et omfattende arbeid som nå krever aktiv oppfølging. Rapporten fremsetter svært alvorlige anklager. Som medlem i FNs menneskerettighetsråd vil vi i første om gang arbeide for at rapporten får en så grundig behandling som mulig når den fremlegges for behandling i Menneskerettighetsrådet 29. september, sier utenriksminister Støre.

Den sørafrikanske dommer Richard Goldstone har ledet FNs menneskerettighetsråds uavhengige undersøkelseskommisjon som har gransket påstander om brudd på FNs menneskerettigheter og humanitærretten i forbindelse med Gaza-konflikten. Kommisjonens rapport peker på at det fra Israels side skal være begått en rekke alvorlige brudd på humanitærretten, muligens også forbrytelser mot menneskeheten. Samtidig konkluderer kommisjonen også med at palestinske væpnede grupper begikk krigsforbrytelser i konflikten, i tillegg til mulige forbrytelser mot menneskeheten, ved sine gjentatte rakettangrep mot sivile i det sørlige Israel.

- Jeg legger merke til at Goldstone-kommisjonen har vurdert begge sider i konflikten. Fra norsk side har vi tidligere understreket behovet for en uavhengig granskning av påstandene om brudd på internasjonal humanitærrett i forbindelse med operasjonen i Gaza tidligere i år.

- Fra norsk side har vi også lagt vekt på viktigheten av at ansvarlige for eventuelle brudd på humanitærretten blir stilt til ansvar, sier utenriksministeren.

Les rapporten her.