Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Israel må trekke styrkene ut av Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den israelske bakkeoperasjonen i Gaza er en dramatisk opptrapping av konflikten. Norge tar sterkt avstand fra en krigføring som medfører store sivile lidelser og ber om at troppene trekkes ut umiddelbart, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Vedvarende bombeangrep mot den tett befolkede Gaza-stripen og nå en full militær bakkeoperasjon rammer en sivil befolkning som ikke kan forsvare seg og ikke kan flykte. Gaza er verdens tettest befolkede område og virkningene av en bakkeinvasjon vil være svært alvorlige for en sivilbefolkning som allerede er hardt prøvet gjennom mange år med strengt stengningsregime og nå mange dager med krigshandlinger, sier utenriksministeren.

- Hamas må for sin del umiddelbart innstille rakettutskytningene mot Israel. Krigføringen som nå utvikler seg har ett offer; sivilbefolkningen på begge sider, sier utenriksministeren. 
 
- Det finnes ingen militær løsning på denne konflikten. Det må legges press på partene for å inngå en ny våpenhvile. Sikkerhetsrådet og regionale aktører må samle seg om et entydig krav om stopp i de militære kamphandlingene og et opplegg for en varig fredsløsning, sier Støre.