Historisk arkiv

Norge ønsker forhandlingsstart om ny våpenhandelsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil i FN støtte at man umiddelbart starter forhandlingene om en ny internasjonal våpenhandelsavtale. - Et effektivt og robust rammeverk for regulering av handel med konvensjonelle våpen, er en viktig brikke i innsatsen mot væpnet vold, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge vil i FN i dag støtte at man umiddelbart starter forhandlingene om en ny internasjonal våpenhandelsavtale. - Et effektivt og robust rammeverk for regulering av handel med konvensjonelle våpen, er en viktig brikke i innsatsen mot væpnet vold, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

En ny internasjonal våpenhandelsavtale (ATT) har som formål å forplikte stater til et felles regelverk for handel med konvensjonelle våpen.

- Norge mener det er viktig at våpenhandelsavtalen bidrar til å redusere tilgjengeligheten av konvensjonelle våpen og ammunisjon som kan bli brukt i strid med internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter. Vi vil derfor arbeide for at avtalen pålegger våpeneksportører og importører et ansvar for å sikre at de ikke selger våpen som senere kan bli brukt i strid med internasjonal lov, sier Jonas Gahr Støre.

- 2000 mennesker dør hver dag av væpnet vold. Den ukontrollerte flyten av våpen er en viktig årsak til dette, sier utenriksminister Støre.

Selv om Norge er opptatt av at så mange som mulig deltar i forhandlingsprosessen om den nye avtalen, er det viktig at ingen enkeltland kan blokkere et fremforhandlet resultat.

Norge har også oppfordret til aktiv og kritisk medvirkning fra sivilsamfunnet, humanitære aktører og FNs feltorganisasjoner, og ser på denne deltagelsen som avgjørende for legitimiteten til ATT-prosessen.