Historisk arkiv

Næringslivets samfunnsansvar i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Politikkens og næringslivets ansvar for å sikre skikkelige arbeidsforhold slutter ikke ved Norges grenser, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med at regjeringen la fram den første stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

- Politikkens og næringslivets ansvar for å sikre skikkelige arbeidsforhold slutter ikke ved Norges grenser, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med at regjeringen i dag legger fram den første stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

Stortingsmeldingen tydeliggjør bedrifters ansvar når det gjelder menneskerettigheter, anstendig arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon. Regjeringen og utenrikstjenesten vil styrke sitt engasjement gjennom økt rådgivning, samarbeid og dialog med næringslivet.

- Regjeringen vil foreslå at Regnskapsloven skal pålegge norske virksomheter utvidet opplysningsplikt når det gjelder hvordan etiske retningslinjer ivaretas. Dessuten vil det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som skal fremme retningslinjene og behandle klager, bli styrket. I tillegg videreføres og styrkes en rekke andre tiltak, sier næringsminister Sylvia Brustad.

Regjeringen understreker at norske myndigheter har et selvstendig ansvar for å ivareta etiske hensyn og opptre ansvarlig, og at staten selv skal ta samfunnsansvar, som eier, investor, innkjøper og i forvaltningen av bistandsmidler.

- Denne stortingsmeldingen er uttrykk for det aktive arbeidet regjeringen gjør for et mer forpliktende internasjonalt rammeverk for bedrifters samfunnsansvar i utlandet, for menneskerettigheter, arbeidsstandarder og miljø,  understreker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.