Historisk arkiv

Regjeringen: - Uakseptable lidelser for sivile i Sri Lanka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen er svært bekymret over situasjonen for sivilbefolkningen i de krigsherjede områdene i Sri Lanka.

- Norge fordømmer den krigføringen som nå pågår i Sri Lanka med de uakseptable lidelsene som påføres sivile i landet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Jeg er svært bekymret over situasjonen for sivilbefolkningen som er fanget inne i kampområdene nord i Sri Lanka, sier miljø- og utviklingsminister Solheim.

- Nå må alt settes inn på å stoppe befolkningens lidelser. Vi mottar meldinger om at tallet på sivile ofre er sterkt økende, og at flyktningene kommer i kryssilden mellom partene. Dette er meget alvorlig. Både regjeringen i Sri Lanka og de tamilske tigrene (LTTE) har et ansvar for å beskytte sivilbefolkningen og hindre at flere sivile blir drept.

I Sri Lanka er regjeringshæren nær ved å gjenerobre de områder LTTE har kontrollert de senere år. Kamphandlingene er intense innenfor et lite område i Mullaitivu, nord i landet. I dette området befinner det seg et stort antall sivile på flukt.

- Alle mennesker i konfliktområdet må kunne få bevege seg fritt. Dette må respekteres av begge parter. Sivile som flykter fra kampene må få en verdig og respektfull behandling under oppsyn av FN og internasjonale observatører.  I tillegg må partene sørge for at mat og annen humanitær hjelp kommer fram til befolkningen. Syke og skadede må gis tilgang til behandling og ambulanser må kunne reise fritt ut og inn av konfliktområdet, sier Solheim. 

- Dette er krav vi har tatt opp og vil fortsette å ta opp med begge parter i konflikten, sier Solheim.

Pressekontakter: Pressevakten (for Støre), mobil 950 43 000
Informasjonssjef Trond Viken (for Solheim), mobil 992 18 303