Historisk arkiv

Støre: - Viktig med ny WTO-avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Sluttføring av Doha-runden må ha høyeste prioritet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i Norges hovedinnlegg på WTOs ministerkonferanse i Genève i dag.

Les Støres innlegg på WTOs ministerkonferanse.

Formålet med ministerkonferansen er en gjennomgang av status for det eksisterende multilaterale rammeverket for internasjonal handel, samt å drøfte den globale økonomiske situasjonen. Svært mange land, inkludert Tanzania som talte på vegne av de minst utviklede u-landene, tok i likhet med Norge til orde for en sluttføring av Doha-runden. En gruppe av 110 u-land hadde i forkant av ministerkonferansen blitt enige om en erklæring om behovet for å ferdigstille Doha-runden snarest, basert på avtaleutkastene fra 2008.

- Jeg har gjort det klart at Norge er beredt til å gå den siste mila, forutsatt at vi finner tilfredsstillende løsninger for norsk landbruk. Det har jeg godt håp om at vi vil gjøre, sier utenriksminister Støre.

I sitt innlegg tok utenriksministeren også opp viktigheten av å få neste generasjons temaer inn i en WTO-ramme etter at Doha-runden er avsluttet.

- Det er viktig at arbeidstakerrettigheter tas inn i rammen av WTO-diskusjonene, og at det er tett sammenheng mellom det som skjer i ILO og i WTO. I tillegg må klimaspørsmål bringes på banen. For å klare dette, er det nødvendig at vi lykkes med å ferdigstille Doha-runden først, sier utenriksministeren.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk deltar også på ministermøtet. Med i den norske delegasjonen er stortingsrepresentanter og representanter fra sivilt samfunn.