Historisk arkiv

Norge øker støtten til beskyttelse av Sudans befolkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge øker støtten til FNs nye nødhjelpsprogram i Sudan med 30 millioner kroner. Pengene skal gå til mat og nødhjelpsutstyr. – Sudan er et av de viktigste engasjementene for Norge og landet står nå foran et avgjørende år, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge øker støtten til FNs nye nødhjelpsprogram i Sudan med 30 millioner kroner. Pengene skal gå til mat og nødhjelpsutstyr. – Sudan er et av de viktigste engasjementene for Norge og landet står nå foran et avgjørende år, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Folkeavstemmingen i januar 2011 kan føre til et flertall for løsrivelse av Sør-Sudan og etablering av en ny stat i Afrika. Det pågår intense forhandlinger i Khartoum og Juba mellom partene om utestående forpliktelser i fredsavtalen fra 2005 (CPA). Norge støtter aktivt denne prosessen for å sikre et fredelig utfall.

Samtidig bidrar Norge til å få på plass en humanitær beredskap ”på bakken” som kan gi den nødvendige hjelp og beskyttelse til befolkningen i Sudan. FN har nylig bedt giverne om å støtte beredskapslagring av mat og nødhjelpsutstyr. Norge gir nå 30 millioner kroner til dette.

Statssekretær Espen Barth Eide innleder i dag et besøk i Sudan. Arbeidet med sikkerhet og beskyttelse av sivile blir et hovedtema under besøket. Det er grunn til å forvente at store folkemengder vil bevege seg mellom nord og sør. Norge er opptatt av at en slik forflytning skal skje frivillig og i ordnede former.

- Regjeringen i nord og sør har ansvar for å tilrettelegge for frivillige løsninger og beskytte sivilbefolkningen, sier utenriksminister Støre.

En stadig økende strøm av flyktninger som vender tilbake til det sørlige Sudan fra nord og fra naboland, vil gi store utfordringer. På kort sikt er det viktig å få etablert et apparat som kan håndtere frivillig retur og legge til rette for første fase av reintegrering. Den største utfordringen er likevel å etablere bærekraftige løsninger for permanent gjenbosetting. Det vil kreve en helhetlig tenking som omfatter sikkerhet, fred- og forsoningstiltak samt integrering av tilbakevendte i den langsiktige bistanden.

FNs fremtidige rolle vil også stå sentralt under statssekretær Eides samtaler i Sudan. - En ny statsdannelse i Afrika vil være et spørsmål med ringvirkninger langt utover Sudan selv. Dette berører hele det internasjonale samfunnet, og det er derfor svært viktig at både FN og Den afrikanske union spiller en aktiv og konstruktiv rolle i samarbeid med myndighetene i både nord og sør, sier Støre.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen, +47 990 24 903 (med på Espen Barth Eides reise).