Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge gir 100 millioner til flomofrene i Pakistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har tidligere bidratt med 30 millioner kroner, og øker nå nødhjelpen til Pakistan til 100 millioner kroner. Pengene blir fordelt til FNs humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner med erfaring fra Pakistan og nærhet til ofrene.

Norge øker støtten til flomrammede i Pakistan til 100 millioner kroner.

Flomkatastrofen i Pakistan er en enorm humanitær krise. 14 millioner mennesker er rammet, seks millioner av disse har akutt behov for mat. 288 000 hus er så langt vasket bort.

– Vi ser en naturkatastrofe av voldsomme dimensjoner og med store menneskelige lidelser. Flere millioner mennesker har mistet sitt livsgrunnlag. Denne katastrofen føyer seg inn i rekken av Pakistans mange politiske utfordringer, noe som understreker det alvorlige i situasjonen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FN sa i går at det trengs minst 459 millioner dollar i nødhjelp til Pakistan. Flommens ødeleggelser er ikke over. Det regner fortsatt i områdene som er rammet. De langsiktige behovene for gjenoppbygging er enorme.

- Det er rett og slett vondt å se omfanget av den enorme katastrofen. Mange mennesker er fremdeles isolert. Vi må nå fram til sårbare grupper som barn og kvinner med rent vann, telt, tepper og mat. Vi må også gjøre alt som står i vår makt for å stoppe bølgen med sykdommer som følger med det skitne flomvannet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge har tidligere bidratt med 30 millioner kroner, og øker nå nødhjelpen til Pakistan til 100 millioner kroner. Pengene blir fordelt til FNs humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner med erfaring fra Pakistan og nærhet til ofrene.

Pressekontakter:
Pressevakt for utenriksministeren: 23 95 00 02 (ikke sms).
Pressevakt for miljø- og utviklingsministeren: 913 95 000 (ikke sms).

****

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 38. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no.