Historisk arkiv

Utenriksministeren besøker Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministeren innledet søndag et besøk til Afghanistan. Han besøkte de norske militære styrkene i Nord-Afghanistan, og deltok også på den store Afghanistan-konferansen i Kabul.

Støre besøker de norske styrkene i Mazar-i-Sharif, 18. juli 2010.Foto: Forsvaret/Morten S. HopperstadUtenriksministeren innledet i dag et besøk til Afghanistan. Han skal besøke de norske militære styrkene i Nord-Afghanistan, og deltar også på den store Afghanistan-konferansen i Kabul.  

- Vårt engasjement i Afghanistan er et av de viktigste og mest krevende områdene i norsk utenrikspolitikk. Jeg legger derfor vekt på å besøke landet jevnlig, både for å treffe norsk personell i felt, og for å ha samtaler med representanter for afghanske myndigheter, det internasjonale samfunn og andre, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Dette besøket gjør det også mulig for meg å besøke de norske styrkene og gi uttrykk for vår støtte til den jobben de gjør her, sier utenriksminister Støre.

På Afghanistan-konferansen i Kabul senere i uken samles den afghanske regjeringen og utenriksministere fra en rekke land for å diskutere veien videre i Afghanistan.

- Kabul-konferansen er viktig fordi den representerer nok et steg på veien mot fullt afghansk eierskap og ledelse av egen sikkerhet og utvikling, sier Støre.

- Jeg ser frem til å diskutere det videre samarbeid mellom et Afghanistan i førersetet og med det internasjonale samfunn i en støtterolle. Et av våre klare krav til afghanske myndigheter, er at de må vise vilje til forbedringer i forhold til korrupsjon og styresett, sier utenriksministeren.

Norge er i Afghanistan sammen med våre Nato-allierte for å bidra til stabilitet, sikkerhet og utvikling på anmodning fra FNs sikkerhetsråd og afghanske myndigheter. Norge er en av de største bidragsyterne til sivil gjenoppbygging med et bidrag på rundt 750 millioner kroner i året. Hovedinnsatsområdene er utdanning, godt styresett og utvikling på landsbygda.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen, mobil 971 648 43.

Se flere bilder på UDs side på Flickr