Historisk arkiv

Norge slutter seg til nye EU-tiltak mot Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Til tross for internasjonal fordømmelse stopper ikke regimet i Syria voldsbruken mot egen befolkning. Vi slutter oss til klare europeiske signaler til regimet i Syria. Norge vil derfor slutte seg til EUs utvidede tiltak mot Syria, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

EU vedtok 2. september blant annet å forby oljeimport fra Syria. Forbudet gjelder kjøp, import og transport av olje og andre petroleumsprodukter fra Syria, samt finansiering og forsikring av handel med slike produkter. EU utvider samtidig et tidligere vedtak om reiseforbud og frys av midler rettet mot personer og aktører på syrisk side, og opprettholder den tidligere vedtatte våpenembargoen.

- Situasjonen i Syria er fortsatt ytterst bekymringsfull. Det rapporteres blant annet om stadig nye drap på og rystende overgrep mot demonstranter og arresterte. Fra norsk side ønsker vi derfor å fortsette å samarbeide med det internasjonale samfunnets reaksjoner mot det syriske regimet og signalisere at det må møte det syriske folkets legitime ønsker om grunnleggende menneskerettigheter, sier utenriksminister Støre.