Historisk arkiv

Støtte til flomrammede i Sri Lanka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge gir 6 millioner kroner i støtte til de flomrammede i Sri Lanka. – De humanitære behovene er store. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til at folk kan vende tilbake til hjemmene sine, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge gir seks millioner kroner i støtte til de flomrammede i Sri Lanka.

– De humanitære behovene er store. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til at folk kan vende tilbake til hjemmene sine, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Flommen på Sri Lanka har rammet flere enn én million mennesker. Over 350.000 mennesker har måttet forlate sine hjem. Nå er vannet i ferd med å trekke seg tilbake.

Det er utfordringer knyttet til forsyning av rent drikkevann, tilgang til mat og husly. Det er områder i øst og delvis i nord som er hardest rammet. Mange av disse stedene ble også hardt rammet av tsunamien i 2004.

Norges bidrag på seks millioner kroner gis gjennom Unicef og Flyktninghjelpen. Begge organisasjonene jobber i noen av de hardest rammede områdene og er allerede godt i gang med distribusjon av nødhjelp.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48 15 37 48.

***

Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal være lett å lese. Solheims rådgivere bruker Liks til å teste hvor enkle tekster er å lese. Denne pressemeldingen har en verdi på 36. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere språk i staten hos Klarspråk.no