Historisk arkiv

Norge gir 50 millioner til den humanitære krisen i Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den 9. juli vil Afrikas største land deles og staten Sør-Sudan bli født. Samtidig har det de siste ukene brutt ut nye kamper i grenseområdene. Norge bidrar nå med ytterligere 50 millioner kroner i humanitær nødhjelp til Sudan.

Den 9. juli vil Afrikas største land deles og staten Sør-Sudan bli født. Samtidig har det de siste ukene brutt ut nye kamper i grenseområdene. Norge bidrar nå med ytterligere 50 millioner kroner i humanitær nødhjelp til Sudan.

Den siste måneden er nær 200.000 mennesker drevet på flukt og et ukjent antall drept.

- Situasjonen for sivilbefolkningen i grenseområdene er svært alvorlig. Vi får urovekkende rapporter om angrep rettet mot sivile. Det er myndighetenes ansvar å sikre tilgang for humanitær nødhjelp. Norge bidrar nå med nye midler for å lindre sivilbefolkningens lidelser. Vi oppfordrer også andre giverland å bidra til den økte humanitære krisen i Sudan, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Fredsprosessen i Sudan er nå inne i en kritisk fase. 20. juni ble partene enige om en sikkerhetsavtale for Abyei-regionen. Forhandlinger pågår fremdeles om Sør-Kordofan og utestående spørsmål for det framtidige forholdet mellom nord og sør.

- Det er fremdeles store behov for nødhjelp i Sudan. Norske penger er med og hjelper de som lider i grenseområdene. Vi støtter også arbeidet for å bygge opp forhåndslager av mat og annen nødhjelp i tilfelle situasjonen for folk på bakken blir verre, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Den 9. juli vil Solheim delta under uavhengighetsmarkeringen i Juba, hovedstaden i den nye staten Sør-Sudan.

Sudan er det landet i Afrika som mottar mest bistand fra Norge. Vi har et omfattende engasjement inenn freds- og forsoningsarbeid, utviklingssamarbeid og nødhjelp. Så langt i år har Norge bidratt med 235 millioner kroner til den humanitære innsatsen i Sudan.

Av Norges nye bidrag vil 60 prosent av pengene gå til FNs humanitære landfond for Sudan. Fondet er satt opp for å fordele ressurser der behovene er størst gjennom nødhjelpsprogrammer ledet av FN og frivillige organisasjoner.  Resten av pengene vil bli utbetalt til ulike tiltak som oppbygging av sør-sudansk Røde Kors, rent vann og sanitærinnsats for folk som er drevet på flukt og sårbare grupper.  I tillegg støtter Norge FNs humanitære koordinering sør i Sudan.

Pressekontakt for utenriksministeren: kommunikasjonsrådgiver
Mariam Naqvi 980 08 233.

Pressekontakt for miljø- og utviklingsministeren: kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad 917 17 459.