Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge støtter palestinerne i FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil støtte palestinernes ønske om status som observatørstat i FNs generalforsamling når saken behandles i New York 29. november. - Forslaget bekrefter ønsket om forhandlinger og en tostatsløsning som eneste varige politiske løsning på konflikten, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Norge vil støtte palestinernes ønske om status som observatørstat i FNs generalforsamling når saken behandles i New York 29. november.  - Jeg mener forslaget som er lagt frem av palestinerne er konstruktivt og balansert. Forslaget bekrefter ønsket om forhandlinger og en tostatsløsning som eneste varige politiske løsning på konflikten, sier utenriksminister Espen Barth Eide.  

På bakgrunn av rapporter fra Verdensbanken, IMF og FN erklærte giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC) allerede i 2011 at de palestinske institusjonene fungerer på et nivå som er over terskelen for en fungerende stat, og at de på dette området ikke sto tilbake for etablerte stater.    

- Fra norsk side har vi aktivt støttet utviklingen og beskyttelsen av de palestinske institusjoner gjennom vårt formannskap i giverlandsgruppen. Dette danner en viktig del av bakgrunnen for at vi velger å støtte palestinernes forslag i FN, sier Eide. 

Norge har vært opptatt av at resolusjonsteksten ikke skal bidra til økt splittelse og vanskeligere forhandlingsklima mellom partene. 

– Resolusjonsforslaget som er lagt fram står ved alle tidligere forpliktelser, bekrefter forhandlingslinjen og slår fast at en palestinsk stat skal leve side om side i fred med Israel. Vi mener derfor det er viktig å stemme for forslaget om oppgradert status, sier Eide. 

- Jeg håper at fredssamtalene mellom palestinerne og Israel gjenopptas snarlig. Verdenssamfunnet må nå støtte opp om de kreftene som ønsker en politisk løsning. Det er kun gjennom forhandlinger at man kan finne en varig løsning på denne langvarige konflikten, sier utenriksministeren.

****

Pressemeldingen på fransk.