Historisk arkiv

Ny stortingsmelding: Rettferdig fordeling er nøkkelen til utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen legger fram en rekke nye tiltak for å bekjempe fattigdom i forbindelse med at utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås lanserer stortingsmeldingen «Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken».

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås lanserer i dag stortingsmeldingen «Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken». Regjeringen legger fram en rekke nye tiltak for å bekjempe fattigdom.

- 1,2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom.  Til tross for at mange land opplever sterk økonomisk vekst, forsvinner ikke fattigdommen av seg selv. Isteden øker forskjellene mellom fattige og rike innad i land. Dette er urettferdig. Verden trenger mer rettferdig fordeling av makt og penger, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

For å bekjempe fattigdom må det skapes arbeidsplasser med en lønn man kan leve av. Støtten til arbeidslivsorganisasjoner og arbeidstilsyn vil derfor bli styrket. Støtte til sivilsamfunn er også viktig. Med denne stortingsmeldingen øker utviklingsministeren innsatsen for at land kan sikre egne skatteinntekter og bekjempe skatteflukt til skatteparadis. Norge vil også støtte uavhengige eksperter som skal hjelpe fattige land med å reforhandle urimelige kontrakter med flernasjonale selskaper.

- Det er viktig at fattige land selv tar ansvar for egen utvikling og fattigdoms-bekjempelse. Norge vil støtte land som selv ønsker å bygge opp ordninger med direkte pengeoverføringer, spesielt rettet mot kvinner. Forskning viser at slike ordninger hjelper for å redusere sult og gi barn tilgang til utdanning og helse. Når man samtidig skaper anstendige jobber, sørger man for vekst som kommer hele befolkningen til gode, sier utviklingsministeren.

Regjeringen varsler at den vil prioritere samarbeid med land som kan vise til en positiv utvikling innen demokrati og menneskerettigheter over tid.