Meld. St. 25 (2012–2013)

Dele for å skape

Dele for å skape

Les dokumentet

Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget