Historisk arkiv

Norge gir syv millioner kroner til samarbeid om fordeling i Latin-Amerika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Forskjellen mellom fattig og rik i Latin-Amerika er størst i verden, men flere land klarer nå å kombinere økonomisk vekst med reduserte forskjeller. Dette arbeidet vil Norge støtte med en avtale på syv millioner kroner over to år.

Forskjellen mellom fattig og rik i Latin-Amerika er størst i verden, men flere land klarer nå å kombinere økonomisk vekst med reduserte forskjeller. Dette arbeidet vil Norge støtte med en avtale på syv millioner kroner over to år.

Avtalen ble undertegnet i Oslo 7. juni 2013 mellom utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og Alicia Bárcena, som leder FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC). Avtalen skal støtte opp om arbeidet kommisjonen gjør for å skape økonomisk utjevning.

- Latin-Amerika har de største økonomiske forskjellene i verden. Samtidig ser vi at politisk vilje i flere land i regionen har skapt mer rettferdig fordeling. Dette vil vi støtte opp om. Norske erfaringer med å fordele godene kan være verdifulle i arbeidet kommisjonen gjør for å redusere forskjellen på fattig og rik, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

- Norge har særlig relevant erfaring når det gjelder å sørge for at rikdom fra naturressurser kommer hele befolkningen til gode. Likestilling og oppbygging av velferdssamfunn er andre temaer vi ønsker å samarbeide om, sier Holmås.

Rettferdig fordeling er et hovedtema i stortingsmeldingen «Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken» som ble lansert 5. april i år. Meldingen skal debatteres i Stortinget 12. juni. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Svein Bæra, mobil 916 72 042