Historisk arkiv

Utenriksministerens svar på spørsmål fra stortingsrepresentantene Høglund (Frp) og Langeland (SV) om en afghansk journalist dømt til døden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Støre svarte 1. februar på spørsmål fra representantene Høglund (Frp) og Langeland (SV) om den afghanske journalisten Sayed Parwez Kaambakhsh som er dømt til døden for å ha distribuert "islam-fiendtlig materiale" .

Svar på skriftlig spørsmål nr. 529 (2007-2008). Fra representanten Morten Høglund (Frp) til utenriksministeren:

Den afghanske journalisten Sayed Parwez Kaambakhsh er dømt til døden av en lokal domstol i Mazar-i-Sharif for å ha distribuert en artikkel som stiller spørsmål ved islams lære. Hva gjør utenriksministeren for å ta opp saken med afghanske myndigheter?

Utenriksministerens svar:

Jeg deler den sterke bekymring som er uttrykt fra flere hold over rapporter om at den afghanske journalisten Sayed Parwez Kambakhsh 22. januar i år ble dømt til døden for å ha distribuert ”islam-fiendtlig materiale”.

Ytringsfrihet er en sentral menneskerettighet og en forutsetning for demokrati. Norge støtter opp om rettsstaten som er under oppbygging i Afghanistan nå.

Denne saken håndteres fortsatt av rettsapparatet i landet. Dersom dødsdommen blir opprettholdt i gjenværende rettsinstanser, vil dette være et alvorlig anslag både mot ytringsfrihetens kår i Afghanistan og mot utviklingen av rettsstaten.

Norges ambassade i Kabul ble kjent med denne saken i oktober i fjor, og vi har fulgt – og fortsetter å følge – denne saken meget nøye.

Det er også flere andre som er engasjert i denne saken; den uavhengige afghanske menneskerettighetskommisjonen, FN, Den internasjonale journalistføderasjonen, Amnesty International og en rekke nærstående land. Vår ambassade i Kabul vil samarbeide med andre om å utøve den form for påvirkning som best kan tjene journalistens sak.

Dødsstraff er et forhold vi jevnlig tar opp med andre land på prinsipielt grunnlag. Vi har en rekke ganger understreket overfor afghanske myndigheter at Norge er mot dødsstraff. Dette vil vi gjenta – noe som skjedde blant annet i går (31. januar d.å.) – hvor politisk direktør Kai Eide i Utenriksdepartementet kontaktet Afghanistans ambassadør i Norge for å be om en orientering om dødsdommen og den videre behandling av saken i landets rettssystem. Vi vil igjen understreke at ytringsfriheten må respekteres og at en rettferdig rettergang må sikres. Dette ble også understreket av meg under mitt besøk til Kabul 14.-15. januar d.å. 

La meg understreke at det alltid påhviler oss et ansvar for å vurdere hvordan vi best kan bidra til å ivareta sikkerheten til den dødsdømte i den enkelte sak. Det er ikke alltid at ”høylytt diplomati” er det beste virkemiddel. Vi vurderer fortløpende hvilke virkemidler vi bør ta i bruk i denne saken. Nå er det nødvendig at det afghanske rettssystem ferdigbehandler saken og at rettsprosessen ivaretar den siktedes menneskerettigheter.

Afghanistans lover tillater dødsstraff. Fra mai 2004 var det imidlertid, i praksis, et moratorium – en stans – i henrettelser. Dette var en positiv utvikling. I oktober 2007 ble moratoriet brutt, da 15 mennesker ble henrettet ved skyting. Norge og EU protesterte i fellesskap mot disse henrettelsene og understreket overfor afghanske myndigheter vår prinsipielle motstand mot dødsstraff.

I høst arbeidet Norge aktivt for å få vedtatt en resolusjon mot dødsstraff i FNs generalforsamling. Vedtaket av en resolusjon der alle stater oppfordres til å innføre et moratorium mot dødsstraff, var historisk. Som følge av resolusjonen skal FNs generalsekretær årlig rapportere om omfanget av dødsstraff og hvordan grunnleggende rettergangsgarantier ivaretas i prosessene.

I fjor avskaffet Rwanda dødsstraff. Mange trodde ikke det var mulig; i et land i en post-konflikt-situasjon med en befolkning traumatisert av vold og overgrep. Rwanda tok et stort skritt.

Vi vil forsøke å påvirke Afghanistan til å gjeninnføre et moratorium mot dødsstraff.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 530 (2007-2008). Fra representanten Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren:

I Afghanistan er den 23 år gamle journaliststudenten Sayed Parwez Kaambakhsh dømd til døden for å ha lasta ned ein artikkel frå Internett som er kritisk til Koranens syn på kvinner. Dommen fall i byen Mazar-i-Sharif, kor Nato og Noreg stør krigsherren Dostum sitt styre. I Noreg er me i mot dødsstraff og me lar mellom anna vera å senda heim Mulla Krekar av frykt for at han kan bli drepen. Kan Noreg godta å hjelpe fram krigsherrar som praktiserer dødsstraff eller vil denne avrettinga bli stansa?

Utanriksministeren sitt svar:

Eg viser til mitt svar på spørsmål nr. 529 (2007-2008) frå representanten Morten Høglund om samme sak:

”Jeg deler den sterke bekymring som er uttrykt fra flere hold over rapporter om at den afghanske journalisten Sayed Parwez Kambakhsh 22. januar i år ble dømt til døden for å ha distribuert ”islam-fiendtlig materiale”.

Ytringsfrihet er en sentral menneskerettighet og en forutsetning for demokrati. Norge støtter opp om rettsstaten som er under oppbygging i Afghanistan nå.

Denne saken håndteres fortsatt av rettsapparatet i landet. Dersom dødsdommen blir opprettholdt i gjenværende rettsinstanser, vil dette være et alvorlig anslag både mot ytringsfrihetens kår i Afghanistan og mot utviklingen av rettsstaten.

Norges ambassade i Kabul ble kjent med denne saken i oktober i fjor, og vi har fulgt – og fortsetter å følge – denne saken meget nøye.

Det er også flere andre som er engasjert i denne saken; den uavhengige afghanske menneskerettighetskommisjonen, FN, Den internasjonale journalistføderasjonen, Amnesty International og en rekke nærstående land. Vår ambassade i Kabul vil samarbeide med andre om å utøve den form for påvirkning som best kan tjene journalistens sak.

Dødsstraff er et forhold vi jevnlig tar opp med andre land på prinsipielt grunnlag. Vi har en rekke ganger understreket overfor afghanske myndigheter at Norge er mot dødsstraff. Dette vil vi gjenta – noe som skjedde blant annet i går (31. januar d.å.) – hvor politisk direktør Kai Eide i Utenriksdepartementet kontaktet Afghanistans ambassadør i Norge for å be om en orientering om dødsdommen og den videre behandling av saken i landets rettssystem. Vi vil igjen understreke at ytringsfriheten må respekteres og at en rettferdig rettergang må sikres. Dette ble også understreket av meg under mitt besøk til Kabul 14.-15. januar d.å. 

La meg understreke at det alltid påhviler oss et ansvar for å vurdere hvordan vi best kan bidra til å ivareta sikkerheten til den dødsdømte i den enkelte sak. Det er ikke alltid at ”høylytt diplomati” er det beste virkemiddel. Vi vurderer fortløpende hvilke virkemidler vi bør ta i bruk i denne saken. Nå er det nødvendig at det afghanske rettssystem ferdigbehandler saken og at rettsprosessen ivaretar den siktedes menneskerettigheter.

Afghanistans lover tillater dødsstraff. Fra mai 2004 var det imidlertid, i praksis, et moratorium – en stans – i henrettelser. Dette var en positiv utvikling. I oktober 2007 ble moratoriet brutt, da 15 mennesker ble henrettet ved skyting. Norge og EU protesterte i fellesskap mot disse henrettelsene og understreket overfor afghanske myndigheter vår prinsipielle motstand mot dødsstraff.

I høst arbeidet Norge aktivt for å få vedtatt en resolusjon mot dødsstraff i FNs generalforsamling. Vedtaket av en resolusjon der alle stater oppfordres til å innføre et moratorium mot dødsstraff, var historisk. Som følge av resolusjonen skal FNs generalsekretær årlig rapportere om omfanget av dødsstraff og hvordan grunnleggende rettergangsgarantier ivaretas i prosessene.

I fjor avskaffet Rwanda dødsstraff. Mange trodde ikke det var mulig; i et land i en post-konflikt-situasjon med en befolkning traumatisert av vold og overgrep. Rwanda tok et stort skritt.

Vi vil forsøke å påvirke Afghanistan til å gjeninnføre et moratorium mot dødsstraff”.