Historisk arkiv

Svar på spørsmål om handelsavtalen med Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Støres svar på spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om handelsavtalen med Colombia.

Skriftlig spørsmål nr. 1054 (2011-2012)

 

Fra Ine Eriksen Søreide, Høyre, til utenriksministeren: 

Handelsavtalen med Colombia ble undertegnet under EFTAs ministermøte i Genève i november 2008. Stortinget har fortsatt ikke blitt forelagt noen proposisjon for ratifikasjon av avtalen. I svar på skriftlig spørsmål nr. 1000, svarer nærings- og handelsministeren at fremdrift i saken nå avhenger av bilaterale konsultasjoner som UD er ansvarlig for. Hva er status for disse konsultasjonene, hva gjøres fra norsk side for å skape fremdrift i saken og når vil Stortinget kunne få seg forelagt en avtale for ratifikasjon?

Utenriksministerens svar:

På EFTAs ministermøte i juni 2010 ble det besluttet at det skulle legges frem et kapittel om bærekraftig utvikling, som omfatter miljø og arbeidstakerrettigheter, i alle fremtidige forhandlinger om frihandelsavtaler.

Siden avtalen med Colombia var ferdig forhandlet før denne beslutningen ble vedtatt, inneholder avtalen kun referanser til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i fortalen. På denne bakgrunn har Regjeringen besluttet å inngå i bilaterale konsultasjoner om arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter med Colombia.

Disse bilaterale konsultasjonene om arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter med Colombia er foreløpig helt i startfasen. Utenriksdepartementet har de siste månedene hatt hyppig kontakt med colombianske myndigheter for å skape fremdrift, men det har vist seg mer komplisert enn først antatt å bli enige om rammeverket for konsultasjonene.

Denne forhandlingsprosessen pågår fortsatt. Tidspunktet for når en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen med Colombia vil legges frem for Stortinget er usikkert, siden dette vil være avhengig av utviklingen i de bilaterale konsultasjonene.