§ 36: Ordførerens rolle ved valg av formannskap

Sak 11/2674

Ordføreren er møteleder når kommunestyret velger formannskap. I dette ligger at ordføreren har ansvar for å påse at valget skjer i henhold til regelverket. Dersom ordføreren mener at det er begått feil i forbindelse med valget, vil han ha både rett og plikt til å gjøre oppmerksom på dette. Han kan imidlertid ikke på egen hånd erklare valget ugyldig. Dette må kommunestyret ta stilling til. Ordføreren har heller ikke formell myndighet til å påklage valget til fylkesmannen. En slik klage må fremmes etter reglene om lovlighetsklage i § 59.