§  9: Om varaordførers tilstedeværelse når ordfører er på ferie

Sak 14/4398

Avklaring vedr. varaordførers tilstedeværelse når ordfører er på ferie

Vi viser til e-post av 20. mai 2014, der det stilles spørsmål om varaordførerens rolle når ordføreren er på ferie.

Det følger av kommunelovens system at varaordføreren er valgt for å skulle tre inn i ordførerens sted når ordføreren er forhindret fra å fungere i vervet. Departementet mener at ordførerens fravær fra kommunen, i forbindelse med reise eller ferie, i seg selv ikke er nok til at varaordføreren har rett og plikt til å fungere som kommunens øverste politiske representant. Det må kreves klare holdepunkter for at ordføreren ikke kan fungere, for eksempel ordførerens egen meddelelse.

Dersom ordføreren har gitt uttrykk for at varaordføreren ikke skal tre inn i ordførervervet i ferietiden, kan neppe varaordføreren pålegges å være tilstede i kommunen. Dette kan imidlertid stille seg annerledes dersom det foreligger vedtak av kommunestyret, eller fastsatt reglement, som regulerer forholdet.