Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.

Status:

Høringsfrist: 19.07.2006


Apotekforeningen (07.11.06)

Helse Sør RHF (03.11.06)

Universitetet i Oslo (03.11.06) + vedlegg

Helse Midt-Norge RHF (02.11.06) + vedlegg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (01.11.06) Ingen merknader

Blå Kors Norge (01.11.06)

Drammen kommune (01.11.06)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (01.11.06)

Gatejuristen (01.11.06)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (01.11.06) Ingen merknader

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag (01.11.06)

Landsorganisasjonen i Norge (01.11.06) Ingen merknader

LO´s distriktskontor i Aust-Agder (01.11.06)

Nordnorsk Kompetansesenter – Rus (01.11.06)

Os kommune (01.11.06)

Psykiatrien i Vestfold HF (01.11.06) + vedlegg

Samarbeidsforum for norske kollektiv (01.11.06)

Statens helsetilsyn (01.11.06)

Asker kommune (31.10.06)

Helse Vest RHF (31.10.06)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (31.10.06) + vedlegg

Norsk Psykologforening (31.10.06)

Sosialtjenesten i Lier Kommune (31.10.06)

Aker universitetssykehus HF (30.10.06)

Arbeidsgiverforeningen NAVO (30.10.06) Ingen merknader

Barneombudet (30.10.06)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (30.10.06) Ingen merknader

Helse Øst RHF (30.10.06) + vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6 og vedlegg 7

HivNorge (30.10.06)

Sosial- og helsedirektoratet (30.10.06)

Høgskolen i Bergen (27.10.06)

Barne- og likestillingsdepartementet (26.10.06) Ingen merknader

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge (26.10.06)

Pasientombudkollegiet (26.10.06)

Frelsesarmeen (20.10.06)

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (19.10.06) Ingen merknader

Stavanger kommune (19.10.06) + vedlegg

Den norske lægeforening (18.10.06)

Fylkesmannen i Aust-Agder (18.10.06)

Oslo kommune (18.10.06)

Statens legemiddelverk (17.10.06) Ingen merknader

Datatilsynet (09.10.06)

Nærings- og handelsdepartementet (21.09.06) Ingen merknader

Norges Farmaceutiske Forening (20.09.06)

Fagforbundet (13.09.06) Ingen merknader

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (13.09.06)

Finansdepartementet (20.07.06) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (14.08.06) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (14.08.06) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (02.08.06) Ingen merknader

Statens strålevern (02.08.06) Ingen merknader