Veiledninger og brosjyrer

Forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse

Forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse

Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til frihet og forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

Normgrunnlag og overvåkingsorganer

FNs øvrige arbeid mot ulovlig frihetsberøvelse

VEDLEGG