Foretakspensjonsloven

Lov om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

Loven gjelder foretakspensjonsordning og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning. Foretakspensjonsordning kan bare organiseres som: pensjonsforsikring i livsforsikringsselskap som har forretningssted og adgang til å drive slik virksomhet her i riket, pensjonsordning i pensjonskasse som er forsikringsteknisk oppbygget og godkjent av Kredittilsynet.

Loven gjelder foretakspensjonsordning og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning. Foretakspensjonsordning kan bare organiseres som: pensjonsforsikring i livsforsikringsselskap som har forretningssted og adgang til å drive slik virksomhet her i riket, pensjonsordning i pensjonskasse som er forsikringsteknisk oppbygget og godkjent av Kredittilsynet.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen