Foretakspensjonsloven

Finansdepartementet

Lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

Loven gjelder foretakspensjonsordning og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter