Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2014

Søket ditt gav 71 treff.