Høring om endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2014

  • Delvis utsatt høringsfrist:Departementet imøtekommer LO, Unio og YS med å utvide høringsfristen i 14 dager, dvs. til torsdag 9. oktober. Se nyhetssak publisert 10. juli.
  • Utsettelsen gjelder ikke forslagene om midlertidig ansettelse. For disse forslagene opprettholdes torsdag 25. september som høringsfrist.

Følg saken Saksgang: endringer i arbeidsmiljøloven