Prop. 48 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Forslagene gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, tilsynenes dispensasjonsadgang, overtid, beredskapsvakt og arbeid på søn- og helgedager. Proposisjonene inneholder også forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff. Det foreslås videre endringer i allmenngjøringslovens straffebestemmelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget