Prop. 39 L (2014–2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven. Forslagene gjelder endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og endringer i sosialtjenesteloven om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold. Proposisjonen inneholder i tillegg en egen meldingsdel. I meldingsdelen behandles den videre utviklingen av inntektssikringsordningene og endringer i arbeidsmarkedstiltakene.

Les dokumentet

Rettebrev til Stortinget (401 KB)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget